KÜRESEL SALGIN SÜRECİNDE MÜHENDİS EMEĞİ, DİJİTALLEŞME VE UZAKTAN ÇALIŞMA

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası’nın yürütücülüğünde 17-18 Aralık 2021
tarihlerinde düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi 2021’in ana teması, Pandeminin
Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve Kapitalizmin Açmazları idi. Kongrenin ana temasıyla
paralel bir şekilde, Doç. Dr. Serkan Öngel tarafından TMMOB’ye bağlı Odaların
üyeleriyle bir anket/araştırma çalışması yapıldı. Küresel Salgın Sürecinde Mühendis
Emeği, Dijitalleşme ve Uzaktan Çalışma başlıklı araştırma ile meslektaşlarımızın salgın
sürecindeki durumlarını tespit etmek hedeflendi.

Bilindiği üzere serbestleştirmeler ve özelleştirmeler eşliğinde planlı kalkınma ile
kamusal üretim-hizmet-denetimin tasfiyesi ve üretim ile ihracatın ithal girdilere
bağımlılığı ve fason üretim olguları sanayisizleşme sürecinin ana halkaları olmuş, bu
süreçte mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı değersizleştirilmiştir. Salgın koşulları
da bu sürece yeni unsurlar eklemiş, bütün emekçiler gibi meslektaşlarımızı çeşitli
açılardan doğrudan etkilemiştir.

Elimizdeki kitapta mühendis, mimar, şehir plancılarının salgın koşullarındaki
durumları ile dijitalleşme ve uzaktan çalışma pratiklerindeki yerleri ve bu konulara
yaklaşımları araştırılmıştır. Görülmektedir ki meslektaşlarımız hak ihlalleri, düşük
ücret, işsizlik, güvencesizlik, yoksulluk, geçinememe, borçluluk vb. sorunların
tümünü yaşamaktadır. Asgari ücretin altında ücretle çalışmak zorunda kalan
mühendisler bile bulunmaktadır.
Araştırmayı yapan Doç. Dr. Serkan Öngel’e, katkısı bulanan Odalarımıza ve
araştırmaya katılan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Yayın No: 
730
Yayın Yeri: 
Ankara
Sayfa Sayısı: 
170
Kitap Türü: 
Oda Raporları