İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST VE PERİYODİK KONTROLLERİMİZ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İş kazaları, kazalar sonucu yaralanmalar, sakat kalmalar, ölümler ülkemizde çalışma yaşamının en can alıcı sorunu olmaya devam etmektedir. Ulusal mevzuatta son yıllarda yapılan  değişiklikler de, kazaların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesine yetmemiştir. 
Çalışanların sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda çalışması sosyal gelişmenin en temel öğelerinden olduğu gibi, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biridir. İş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili şartları sağlamak işverenin öncelikli ödev ve sorumluluğudur. Çalışanlar da alınan önlemlere, verilen talimatlara uymakla yükümlüdür. Mevzuat hazırlamak ve uygulanmasını denetlemek ise devletin görevidir. 
İşyerinde bulunan iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, teknik ölçümler ve hijyen ölçümleri de işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdendir.
Odamız, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında, sorunların çözüme kavuşturulması, işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürü ve bilincinin geliştirilmesi amacıyla uzun yıllardır kongre, sempozyum, panel, eğitim, teknik ölçüm, test, kontrol ve periyodik kontrol hizmetlerini gerçekleştirmektedir. 
Odamızca sunulan teknik ölçüm, test ve kontrol hizmetleri geliştirici ve iyileştirici olması, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının sağlanması ve güvenirliliğinin arttırılması amacıyla Türkiye Akreditasyon Kurumu’na akredite ettirilmiştir. Personel Belgelendirme Kuruluşumuz, A Tipi Muayene Kuruluşumuz, Kalibrasyon Laboratuarımız ve Çevre Analizleri Yetkili Kuruluşumuz, sanayimizden gelen test, kontrol ve ölçüm taleplerine hızla yanıt vererek uzman personelimiz aracılığı ile bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir hizmet sunulmaktadır. 
Bu kitapçık ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanına yönelik olarak Odamız ve Şubelerimizce gerçekleştirilen ölçüm, test, kontrol ve periyodik kontrol hizmetlerine yönelik bilgiler sunulmaktadır.
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Yayın Yeri: 
Ankara
Sayfa Sayısı: 
20
Kitap Türü: 
Broşür ve Kılavuzlar