Tesisat Mühendisliği Dergisi: Temmuz-Ağustos 2022 | Sayı 191

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

SUNUŞ

Değerli Okurlarımız,

Halkımız ve meslektaşlarımızın içinde bulunduğu koşullar göz önüne alındığında özellikle ücretli çalışan meslektaşlarımızın yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan asgari ücret miktarının yeniden belirlenmesi ihtiyacı üzerine TMMOB Yönetim Kurulu'nun 23 Temmuz 2022 tarihli toplantısında; "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2022 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 11.200 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı, çalıştırılması zorunlu personel vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına" karar verildiğini buradan da duyurmak isteriz.

* * *

Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer alan enerji konusundaki çalışmalarımızın sürdüğünü sık sık dile getiriyoruz. Bu kapsamda yaptığımız “Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi/İnşaatı Ülkemiz Çıkarlarına Aykırıdır, İptal Edilmelidir” başlıklı bir açıklama ile söz konusu projenin ülkemizin enerji ihtiyacını karşılama, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirme, dışa bağımlılığı azaltma, ucuza elektrik üretme vb. amaçlara yönelik bir yatırım olmadığını belirttik. 

Yine iktidarın yanlış enerji politikalarının Muğla ili ve Ege Bölgesindeki yansımaları üzerine EMO ile birlikte “Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Termik Santrallarının, Ülke Geneli ve Ege Bölgesi Açısından Elektrik Üretimdeki ve Enterkonnekte Sistem İçindeki Yerleri” başlıklı ortak bir rapor hazırladık ve “Muğla`daki Linyit Yakıtlı Santralların Üretimlerini Durdurmaları Halinde Muğla ve Ege Bölgesi`nde Büyük Kesintiler Olacağı, Bölgenin Karanlığa Boğulacağı İddiaları Doğru Değildir” başlıklı bir açıklama ile raporu kamuoyuna sunduk. Bu eleştirilerimizin dikkate alınması ve ülkemizin enerji politikalarının kamucu temelde yeniden düzenlenmesine yönelik ısrarcılığımızı sürdüreceğiz.

* * *

2022 yılı Temmuz ayının 9’unda tesisat sektörümüze önemli katkıları olan üyemiz Rüknettin Küçükçalı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sektörümüze katkıları ile büyüğü, küçüğü sektör bileşenlerinin tümüne dokunmuş olan Rüknettin Küçükçalı hakkında Sayın Ahmet Arısoy’un dile getirdiklerini dergimiz sayfalarında okuyabilirsiniz.

* * *

Geçen ay, aramızdan ayrılışının 28. yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığındaki Anıt Mezarı başında ailesi, dostları ve yol arkadaşlarının katıldığı bir törenle andığımız TMMOB’nin 1973-1980 döneminin unutulmaz başkanı Teoman Öztürk’ü ve aramızdan ayrılan arkadaşlarını bir kez daha sevgi ve saygı ile anıyoruz. Bağımsız, emeğin ve bilimin aydınlatacağı laik demokratik Türkiye mücadelemiz Teoman Öztürklerin açtığı yolda kararlılıkla sürecektir.

* * *

Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.

Berçem Kıran Yıldırım ve arkadaşlarının “Tropik Meyve Depolanan Faz Değiştiren Madde Entegre Edilmiş Bir Soğutma Sistemi Performansının Deneysel İncelenmesi” isimli çalışmalarında; laboratuvar ölçekli bir soğutma sistemi tropik meyvelerin depolanması için gerekli olan sıcaklık koşulunda faz değiştiren maddesiz (FDM’siz) ve çeşitli faz değiştiren maddeli durumlarda test edilmiştir. Sistemin bir elektrik kesintisi döneminde sıcaklık değişimleri belirlenmiş, sonuçlara göre uygun FDM’nin tropik meyvelerin soğuk depolanması için kullanılan bir soğutma sistemine entegre edilmesinin, minimum enerji tüketimi ile bu ürünleri uzun süre muhafaza edebilmenin önemli bir alternatif teknik olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Koray Karabulut ve Nihat Ocak “Isıl Bir Sistemde GO-Su Nanoakışkanın Entropi Üretimi ve Ekserji Davranışının İncelenmesi” isimli çalışmalarında; içinden Grafen Oksit (GO)-Su nanoakışkanı akıtılan kanal içindeki akışkanın ısıl yükleri, akış hızları ve GO konsantrasyonları değiştirilerek yaptıkları deneysel araştırmada kanal boyunca ısıl ve sürtünme entropi üretimi, çıkış ekserjisi, 2. Yasa veriminin değişimlerini belirlemişler ve sonuçları karşılaştırmışlar.

A. Haluk Yanık “Yangın Algılama ve Kontrol Sistemlerinin Mekanik Yangından Korunma ve Diğer Bina Kontrol Sistemleriyle Etkileşimi” isimli çalışmasında; yangın algılama sistemlerinde yeni teknolojiler ve yangın kontrol sistemlerinin mekanik söndürme ve bina kontrol sistemleriyle bütünleşik olarak kullanılmasına ilişkin güncel bilgilere yer vermiştir.

Ergün Gök “Baca Sistemlerinde Sekonder Klapelerin Verim Yönünden İncelenmesi” isimli çalışmasında; kazan bacalarında sekonder klape kullanımının kazan verimine, kazanın uygun çalışma koşullarına, amortisman hesaplamalarına etkilerini belirtmiştir.

Barış Say ve Muammer Akgün “Hava Atık Gaz Sistemleri ve Uygulama Detayları” isimli çalışmalarında; hava atık gaz sistemleri tanıtılmış, yürürlükteki standartlara bağlı kalınarak uygulama detaylarına yer verilmiştir.

Mustafa Değirmenci “Otomasyon Ayar Değeri Tanımında Enerji Etkin Bir Yaklaşım – HVAC Uygulamalarında Konfor Bölgesi Tanımı” isimli çalışmasında; yaygın olarak kullanılan %100 taze hava sağlayan HVAC uygulaması için sabit kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nem ayar değeri kontrolü yerine Konfor Bölgesi fonksiyonu kullanımının konfor koşullarından taviz verilmeden sürdürülebilir yüksek enerji performansı üzerindeki etkisi ve tüketilen ısıl enerji üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

Ece Kalayıcıoğlu Özdemir ve A. Zerrin Yılmaz “Simülasyon Destekli Enerji Etkin Bina Tasarımında Uygulamalar” isimli çalışmalarında; enerji etkin bina tasarımının en önemli süreçlerinden olan ve tasarım kararlarının enerji performansına etkileri en kısa sürede ve en düşük maliyetle tasarımcılara sunan simülasyon araçlarını, kazanım ve kısıtları ile beraber değerlendirmişlerdir. Kısıtlar, uygulamada karşılaşılan örnekler üzerinden ve önerilen çözüm yolları ile beraber anlatılmıştır.

* * *

Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Ağustos 2022