Tesisat Mühendisliği Dergisi: Mayıs-Haziran 2024 | Sayı 202

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Değerli Okurlarımız, 
TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu, 31 Mayıs-1 Haziran, Seçimleri de 2 Haziran 2024 tarihinde Ankara’da yapıldı. Genel Kurulda 47. Dönem Çalışma Raporu değerlendirilirken, yapılan konuşmalarda ülke ve dünyanın içinde bulunduğu durum ele alındı; yeni çalışma dönemine dair görüşler ve önergeler sunuldu.
Genel kurulda yapılan konuşmalarda ve oybirliği ile kabul edilen Sonuç Bildirgesi’nde ifade edildiği üzere, genel kurul 2013 yılındaki büyük Gezi Direnişi’nin yıldönümüne denk düşen günlerde toplandı. “Gezi’de olmak suç değil, bir onurdur ve hepimiz oradaydık” denildi. O şanlı direnişi temsil ettikleri için mahkûm edilen arkadaşlarımızın toplumsal hafızadan silinemeyeceği belirtildi, arkadaşlarımız ve o büyük kitlesel harekete katılan milyonlar selamlandı. 
Sonuç Bildirgesi’nde AKP’nin “yerli ve milli teknoloji” söyleminin sanayi, tarım, enerji, madencilik, dijital altyapı, denizcilik, doğal çevre başta olmak üzere ülkemizin yeni sömürgeciliğin kıskacı altında oluşunu gizlemeyi amaçladığı, Türkiye’nin yeni bir yöne gereksinimi olduğu; bu noktada TMMOB’nin önemli bir yeri olduğuna işaret edildi. TMMOB’nin “yaşamın bütününe yönelik yurtsever kamucu faaliyetleri pratikte doğrulanmış ve son seçim sonuçlarına da yansımıştır. Hemen her konu, TMMOB’nin yıllardır yürüttüğü haklı, onurlu, özverili mücadeleyi sürekli olarak doğrulamaktadır. TMMOB yoluna, mücadelesine bu çerçevede devam edecektir” denilen Sonuç Bildirgesi’nde TMMOB’nin “toplumsal muhalefetin asgari bir program çerçevesinde buluşması ve birleşik bir güce dönüşmesi için” çabalarına devam edeceği de vurgulandı. 
Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Odalarımızın genel kurullarında ortaya çıkan demokratik irade temelinde gerçekleştirilen Genel Kurul, Teoman Öztürk ve arkadaşlarının bizlere devrettiği geleneği geleceğe taşıma kararlılığı ifade edilerek sonlandırıldı.
Genel kurul seçimlerinde Odamızı TMMOB Yönetim Kurulu’nda temsil etmeye önceki dönem Birlik Yönetim Kurulu Başkanı olan Emin Koramaz arkadaşımız seçildi. Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında Emin Koramaz yeniden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Yönetim, Yüksek Onur, Denetleme Kurullarına seçilen tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.
***
13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve ülke tarihimizin en büyük madencilik felaketi olarak tarihe geçen Soma Maden Faciası’nın üzerinden 10 yıl geçti. Hayatını kaybeden 301 madencimizi saygıyla anıyoruz. Bu facia bir kaza değil, neoliberal politikalarla kamu yararı ve kamu madenciliğinin yok edilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği ihlallerinin ve sermayenin kâr hırsı sonucu yaşanmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması ve iş cinayetlerinin gerçek sorumlularının hesap vermesi için mücadeleye devam edeceğiz.
***
Odamızın yeni periyodik yayını Sanayi ve Toplum’un altıncı sayısı yayımlandı. Bu sayıda, 31 Mart seçim sonuçlarının değerlendirilmesi, seçimler sonrası emeği bekleyen süreç, küresel hegemonya mücadelesinin farklı boyutları, modern paranın oluşum süreci ve yapay zekâ konularına yer veriliyor. Sanayi ve Toplum bülteninin tüm sayılarına internet sitemizden ulaşılabilmektedir.
MMO Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlık çalışmaları devam eden ve Temmuz ayında yayımlanacak olan, Türkiye’nin Enerji Görünümü 2024 Oda Raporu’nun bulgu ve sonuçlarını kapsayan, aynı zamanda önemli ve güncel verilerin yer aldığı “Türkiye Enerji Görünümü 2024 Sunumu”na internet sitemizden erişilebilmektedir.
Bir süre önce Antalya’da yaşanan teleferik kazası, dikkatleri halatlı taşıma sistemlerinin periyodik kontrolleri üzerine çekmişti. Odamızın uzmanlık alanlarına giren bu konuda ilgili işletme, kurum, kuruluşlar ve kamuoyunu aydınlatma amacıyla teleferik, telesiyej, teleskileri de içeren Halatlı Taşıma Sistemlerinin Kontrolleri Oda Teknik Raporu’nu da yayımladık. Bu rapor da internet sitemizde yer alıyor.
***
Dergimizin bu sayısında aşağıdaki çalışmalar yer almaktadır.
Cansu Fındık ve arkadaşlarının “Su Kaynaklı Isı Pompaları İçin Değişken Devirli Kompresör Kullanımının Analitik Olarak İncelenmesi” başlıklı çalışmalarında; su kaynaklı ısı pompalarında değişken devirli kompresör kullanımı ile sabit devirli kompresör kullanımı durumlarındaki analitik çıktılar, EES ticari yazılımı yardımı 1,5-4 kW aralığında değişken kapasiteli çevrim modellemesiyle karşılaştırılmıştır.
Burcu Çiğdem Yılmaz’ın “Yüksek Enerji Verimli Bina Tasarımında Güzergahlar, Eşik Değerler ve Sıra Dışı Noktalar” başlıklı çalışmasında; binalardaki enerji verimliliği seviyelerini, sınırlarını ve potansiyel aykırı değerleri mevzuat, çeşitli vaka çalışmaları ve literatür üzerinden tartışmaya açmıştır.
Hüseyin Bulgurcu ve Necati Koçyiğit’in “Türkiye’deki Tüm İl ve İlçeler İçin Yeni Ortalama Aylık İklim Verileri” başlıklı çalışmalarında; 1991-2021 yılları arasındaki aylık istatistiksel ortalamalara bağlı olarak ülkemizdeki tüm il ve ilçeler için iklim verileri tabloları hazırlamışlardır. Bu veriler sıcaklık, bağıl nem, güneşlenme zamanı, yağış miktarı ve yağışlı gün sayılarıdır.
Erhan Kırtepe ve Ali Güngör’ün “Farklı Akım Koşullarında Nanoakışkan ile Çalışan Düz Plakalı Güneş Kolektöründe Farklı Isı Taşınımı Eşitliklerinin Kolektör Verimlilik Değerlerine Etkisinin Teorik Olarak İncelenmesi” başlıklı çalışmalarında; nanoakışkan kullanılan güneş kolektörlerinde boru içinden geçen akışkanın ısı taşınım katsayısını belirleyebilmek için literatürde farklı araştırmacılarca öneriler eşitlikler kullanılarak yapılan teorik hesaplamalar sonucunda kolektör verimlilik değerleri belirlenerek karşılaştırmalar yapılmıştır. 
***
1993 yılından beri düzenli olarak yayımlanan Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Haziran 2024