Tesisat Mühendisliği Dergisi: Eylül-Ekim 2022 | Sayı 192

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

SUNUŞ

Değerli Okurlarımız,
Tarihimizde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül 1979’un anlamı ve önemi doğrultusunda; TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan karar çerçevesinde TMMOB Yönetim Kurulu’nun 09 Ekim 2010 ve 108 No’lu kararıyla 19 Eylül gününün “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanması kararı alınmıştı. Mühendis-mimar-şehir plancıları, 19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB’nin çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi yaparak ekonomik, demokratik sorunlarına dikkat çekmişlerdi. 19 Eylül 1979 tarihindeki eylem zamanında ve 1973-1980 döneminde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı olan Teoman Öztürk ve arkadaşlarını bu vesileyle bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz. 43. yılında 19 Eylül 1979 iş bırakma eylemini selamlıyor, TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. 
TMMOB tarafından hazırlanıp Ağustos ayında yayınlanan “Dostları Anlatıyor: Teoman Öztürk” kitabına TMMOB web sitesinde “Yayınlar”ın altındaki “Kitaplar” bağlantısından erişilebilmektedir.
***
Birliğimizin kuruluşunun 68. yılındayız. 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da toplanan genel kurulla faaliyetlerine başlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bugün tam 68 yaşında. Meslektaşlarımızın faaliyetlerini kolaylaştırma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrultusunda gelişimini sağlama, meslek disiplinini ve etiğini koruma ve mesleki dayanışma çabalarını yürüten Birliğimizin kuruluşunu ve tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik ve Mimarlık Haftası”nı kutluyoruz.
***
TMMOB’nin de içinde yer aldığı emek, barış, demokrasi güçlerinin 10 Ekim 2015’te düzenlediği “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”ne yapılan saldırıda 104 insanımız yaşamını yitirmiş, 500’e yakın insanımız yaralanmıştı. Bu topraklarda yaşanan en büyük katliamlardan biri olan Gar Katliamı’nın 7. yıldönümünde, Ankara başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde bir araya gelerek, kaybettiğimiz arkadaşlarımızı andık, “Unutmayacağız, unutturmayacağız” dedik.
* * *
Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.
Ali Keçebaş ve arkadaşlarının “Soğutma Enerji Tüketiminin Diyarbakır İçin Tahmini” başlıklı çalışmalarında; DMGM’nün 1972-2018 yılları arasındaki meteorolojik verileri kullanılarak, geliştirilen yazılım aracılığıyla Diyarbakır ili için saatlik dış hava sıcaklık dağılımları, soğutma dönemleri, toplam aylık SDS değerleri İORS’na göre tahmin edilmiştir.
Ali Daşdemir ve arkadaşlarının “Isıtma Enerji Tüketiminin Erzurum İçin Tahmini” başlıklı çalışmalarında; DMGM’nün 1972-2018 yılları arasındaki meteorolojik verileri kullanılarak, geliştirilen yazılım aracılığıyla Erzurum ili ısıtma sezonundaki herhangi iki zaman dilimi arasındaki IDS değerleri İORS sıcaklıklarına göre tahmin edilmiştir.
Artuğ Fenercioğlu ve arkadaşlarının “Duvardan/Tavandan Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Yoğuşma Kontrolünde Yeni Bir Yaklaşım” başlıklı çalışmalarında; duvardan ve tavandan ısıtma ve soğutma sistemleri kullanılan zonlarda sıcaklık, nem ve çiy noktası sıcaklığı kontrolleri için tasarlanan bir kontrol sistemi anlatılarak, İzmir’deki, örnek bir konutta yapılan uygulamanın sonuçları paylaşılmıştır.
A. Hakan Altun ve Soner Örs “Boru İçi Türbülanslı Akışta Dalgalı Burulmuş Şerit Elemanlarının Isı Transferi ve Akış Karakteristiği Üzerine Etkilerinin Araştırılması” başlıklı çalışmalarında; boru içine eksen merkez alınarak yerleştirilmiş dalgalı burulmuş şerit elemanlarının, 5000<Re<20000 durumlarında ısı transferi ve basınç kayıplarına etkilerini deneysel olarak incelemişlerdir.
H. Selçuk Çelik ve arkadaşları “Bir Şofben Eşanjörünün Boru İç Yüzeylerine Elips Boşaltmalı Kanatlı Türbülatör Eklenmesinin Şofben Verimine Olan Etkisi” başlıklı çalışmalarında; hermetik şofbende kullanılan bakır malzemeden üretilmiş kanatlı gövde borulu bir eşanjöre ait boruların iç yüzeyine elips form boşaltmalı ve patlatma kanatlı türbülatör plakalarının sisteme eklenmesinin, eşanjörde akışkanın ısı transferi ve basınç kaybı etkileri CFD yaklaşımı yardımıyla analiz edilmiş, karşılaştırmalar yapılmıştır.
Çağlar Hocalar ve Nurşen Saklakoğlu’nun “Bir Basınçlı Kap Ekipmanının Sıcak Dövme Sonrası Soğutma Hızına Bağlı Mekanik Özelliklerinin Simülasyon İle İncelenmesi” başlıklı çalışmalarında; basınçlı kap ekipmanının sıcak dövme sonrası soğutma hızının ürünün mikroyapısı ve mekanik özelliklerine olan etkileri simülasyon yolu ile belirlenmiştir. Ürünün akma ve çekme dayanımı, oluşan fazların dağılımları tespit edilmiş, yüksek soğuma hızlarında beynit fazının oluştuğu, soğuma hızı azaldıkça beynitin yerini ferrit ve perlit fazlarının aldığı ve bu fazların daha homojen bir dağılım sergilediği belirlenmiştir.
Muammer Akgün’ün “Endüstriyel Bacalar” başlıklı çalışmasında; yaygın kullanımdaki çelik bacaların çeşitleri, tasarımı, imalatı ve uygulama sahaları ile teknolojik son gelişmeleri değerlendirilmiştir.
* * *
Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Ekim 2022