Su Sorunları Çalıştayı 18 Haziran'da!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

09 Haziran 2021

MMO İstanbul tarafından 18 Haziran'da Çevrimiçi olarak düzenlenecek Su Sorunları Çalıştayına davetlisiniz. Program detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

SU SORUNU ÇALIŞTAYI PROGRAMI 18-19.06.2021

18.06.2021 ÇALIŞTAY 1. GÜN  

Açılış Konuşmaları (09.30 – 10:00)

Azmi Bakdur, TMMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Başkanı

Cevahir Efe Akçelik- TMMOB İKK Sekreteri

İbrahim M. Tataroğlu, TMMOB MMO İstanbul Şube Y.K. Başkanı    

1.       OTURUM: Su Politikaları (10.05 -12.05)

Moderatör: Murat Kapıkıran (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)

1.1.  Dünya’da ve Türkiye’de Su Politikaları ve Su Yönetimi Konuşmacı: Prof. Dr. İlhan Avcı (TMMOB inşaat Müh odası İstanbul Şubesi)

1.2. Su Döngüsünde Yarılmanın Kaynaklarını Sorgulamak: Ulus-Devlet Destekli Sermaye Birikim Mekanizması         Konuşmacı: Prof. Dr. Fuat ERCAN

1.3.  Forumlardan Şuralara, Haritalandırmadan Uygulamaya: Suyun Ticarileştirilmesi         Konuşmacı: Dr. Gaye YILMAZ (Kassel Üniversitesi)

1.4.     Tarımsal Hidropolitik ve Gıda Jeopolitiği         Konuşmacı: Murat Kapıkıran (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)  

ÖĞLEN ARASI (12:05-13:00)  

2.       OTURUM: Dünya ve Türkiye’de Su Varlığı ve Kaynakları (13:00-15:00)  

Moderatör: Muzaffer Başaran (EÜAŞ Emekli Genel Müdür Yardımcısı, TMMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Üyesi)  

2.1. İstanbul ve Türkiye Yeraltısularının Bugünü ve Geleceği Konuşmacı: Prof. Dr.Turgut Öztaş (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)

2.2. Yüzey Suları        Konuşmacı: Ziyaattin Durmaz (TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası)

2.3. Ormanlar ve Su Konuşmacı: Prof. Dr. Ünal Akkemik, (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi)

2.4. Türkiye’nin Sulak Alanları ve Sorunları Konuşmacı: Dç. Dr. Özcan Gaygusuz (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)       

3.       OTURUM: İklim Krizi ve Su Kullanımı Evsel, Endüstriyel ve Tarımsal Su Kullanımı (15:10 – 17:10)

Moderatör: Ahmet Saim Paker (TMMOB MMO İstanbul Şubesi Enerji Komisyonu Üyesi)

3.1. Tarımda Kuraklık ve Su Kullanımı Konuşmacı: Prof. Dr. A. Halim Orta (Namık Kemal Üniversitesi Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim dalı)  

3.2. Endüstriyel Su Kullanımı, Su ve Enerji İlişkisi        Konuşmacı: Muzaffer Başaran (EÜAŞ Emekli Genel Müdür Yardımcısı, TMMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Üyesi)

3.3. Kentsel Su Temini ve Kaynaktan Kullanıcıya Tasarruf Önlemleri        Konuşmacı: Begüm Çelikdelen (Çevre Müh.- İSKİ Genel Md. Yard.)

3.4. Peyzaj Mimarlığında Suyun Akıllı ve Etkin Kullanılması        Konuşmacı: Faruk Dığış (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Y.K. Yazman Üyesi)  

ÇALIŞTAY 2. GÜN    

4.       OTURUM: Su Yönetimi (9.00 -11.15)

Moderatör: Buğra Yerliyurt (TMMOB peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı)

4.1. İklim Değişikliği, Arazi Kullanımı ve Su İlişkisi        Konuşmacı: Prof. Dr. Doğanay Tolunay, (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi)

4.2. Akıllı Su Yönetimi Konuşmacı: Sedat Gündem (TMMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Üyesi)

4.3. Arazi Kullanım Kararlarının Dere Sistemleri Üzerinde Etkileri-İstanbul Örneği        Konuşmacı: Dr. Hülya Dinç (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi)

4.4. Suyun Ticarileştirilmesi (Alternatif dünya su formu deneyimleri)                Konuşmacı: Tores Dinçöz, TMMOB Mimarları Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

4.5. Peyzaj Mimarlığı Bağlamında Su Yönetimi ve Yeşil Altyapı İlişkisi        Konuşmacı: Doç. Dr. Fatma Ayçim Türer Başkaya (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul teknik Üniversitesi peyzaj mimarlığı bölümü)        

5.       OTURUM: İstanbul Su Sorunu ve Çözüm Önerileri (11.20 – 13.20)

Moderatör: C. Ahmet Akçakaya TMMOB MMO İstanbul Şube Y.K. Sekreteri

5.1.İstanbul Su Sistemi       Konuşmacı: Hüseyin Ağrı ,(İSKİ- Su Kumanda ve Dağıtım Müdürü)

5.2. Sürdürülebilir Planlama Perspektifinden Kanal İstanbul ve İstanbul un Su Sorununa Etkileri       Konuşmacı: Doç Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu (TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube 2. Başkanı)

5.3. İstanbul’da Atık Su Yönetimi                 Konuşmacı: Dr Bedia Hacıosmanoğlu ,İSKİ Asya Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü

5.4. Trakya Tekstil Terbiye Sektörünün tükettiği su miktarı ve yakın gelecekteki riskler için yaklaşım        Konuşmacı: Halil İbrahim Gümüş, (TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)  

ÖĞLEN ARASI (13:20-14:00)

6.       OTURUM: Suyun Geri Kazanımı (14.00 -16.00)

Moderatör: Meryem Kayan, (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)

6.1. Endüstriler için Atıksu Geri Kazanım ve Deniz Suyu Arıtma Sistemleri        Konuşmacı: Kordal Köseoğlu, (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)

6.2. Gri Su Arıtımı ve Geri Kazanımı         Konuşmacı:  Serdar Gökşen (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)

6.3. Yağmur Suyu Hasadı Konuşmacı: F. Sema Kandır, (TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası)

6.4.  Peyzaj Mimarlığı Perspektifinden Kentsel Yağmur Suyu Hasatı        Konuşmacı: Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tuncay, (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul teknik Üniversitesi peyzaj mimarlığı bölümü)                        

7.       OTURUM: Yeni Teknolojiler (16.10 -  18.10)  

Moderatör: Azmi Bakdur (TMMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Başkanı)

7.1.  Su: Yeni Teknolojiler ve Sürdürülebilirlik Konuşmacı: A. Saim Paker, (TMMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Üyesi)

7.2.  Kuraklıkla Mücadelede Yeni Teknolojilerle Su Üretimi Konuşmacı: Dr. Elçin Tan, (TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü)

7.3. Arıtma Tesislerinde Membran Teknolojileri        Konuşmacı: Demet Akgül, (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)

7.4. Endüstride Su şartlandırması        Konuşmacı: Cem Aynalı  (TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)      

Değerlendirme ve Kapanış  (18.15 – 18.30)  

Azmi Bakdur (TMMOB   MMO İstanbul şube Enerji Komisyonu Başkanı)

Etkinlik Katılım Linki https://makina.zoom.us/j/93085896731