1. Marmara Bölgesi Makina İmalat Sanayi Yerel Sempozyumu ve Sergisi 26-29 Mayıs 2021’de Gerçekleştirilecek

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

03 Aralık 2020

Son yıllarda tüm ülkeler, yüksek istihdam, yüksek refah seviyesi, sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir kalkınma sağlamak için, yüksek teknolojiler geliştirerek, fazla talep alan yüksek katma değerli ve teknolojik ürünler üretmeye yoğunlaşmışlardır.

Ülkemizde makine imalat sanayisinde bu yönde ilerlenebilmesi için, mevcut durumu analiz etmek, bilgi üretmek ve bu bilgiyi anlaşılabilir ve kullanılabilir hale getirmek gereklidir. Bunun için ise, öncelikle kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları, özel sektör ve diğer paydaşların ortak çalışmaya yönelmesi gerekmektedir.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak bu doğrultuda sektörel bilgi paylaşımını ve gelişmeyi amaçlayan 1. Marmara Bölgesi Makine İmalat Sanayi Yerel Sempozyumu ve Sergisi’ni düzenliyoruz. Türkiye’de makine imalat sanayisinin gelişimi, çalışanların temel eğitimleri, finans kaynaklarına erişim, Ar-Ge çalışmaları, enerji kullanımı, Endüstri 4.0 ve dijital üretim, teknoloji transferi ve gelecekteki trendler konularının gündeme alınacağı bu sempozyum 26-29 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Bildiri özeti son gönderim tarihi: 31 Aralık 2020
İletişim için görselde yer alan mail adresi ile bağlantıya geçebilirsiniz. Web sitemiz yakın zamanda aktif olacaktır.

Sempozyum Bildiri Başlıkları

1- İmalat Sanayisinin Gelişimine Genel Bakış
2- Yer Seçiminin Önemi ve Çevre İlişkisi
3- Temel ve Lisans Eğitimi
4- Çalışan Eğitimleri ve Mesleki Sertifikasyon Süreçleri
5- İnsan Kaynaklarının Önemi
6- İstihdam ve Sorunları
7- İmalat Sanayisi ile Üniversite ilişkisi
8- Ücret ve Emek İlişkisi
9- Finans Kaynakları ve Sorunları
10- Teşviklerin Rolü ve Önemi
11- İmalat Sanayisinde KOBİ’lerin Önemi
12- Kamu Sektörü ve Planlama
13- AR-GE Çalışmaları
14- Dengeli Kalkınma
15- Üretiminde Enerji ve Yenilenebilir Enerjilerin Kullanımı
16- Üretimde Enerjinin Etkin Kullanımı
17- İmalat Sanayisinde Verimlilik
18- Katmanlı Üretim Teknolojileri
19- Teknolojik Otomasyon Uygulamaları
20- Üretimde Kodlama Tekniği ve Robotların Kullanımı
21- Endüstri 4.0 ve Dijital Üretim Çözümleri
  - İmalatta Sanal Gerçeklik Uygulamaları
  - Sanal Prototipleme
  - Hızlı Prototipleme Teknolojileri
22- Esnek Üretim
23- Teknoloji Transferi
24- Ölçme ve Kalibrasyon
25- Kalite Kontrol
26- Gelecek Teknolojiler
27- İmalat Sanayinde Tersine Mühendislik