ÜYELERİMİZİ EL ELE OMUZA OMUZA VERMEYE 1 MAYIS'A ÇAĞIRIYORUZ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Oda Yönetim Kurulumuz, 26 Nisan 2018 tarihinde tüm üyelerimize bir mesaj göndererek 1 Mayıs kortejlerimizde el ele, omuz omuza buluşmaya, güzel günleri görmek için birlikteliğimizi güçlendirmeye çağırdı.

Sayın Üyemiz,

Emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs bu yıl da emek ve demokrasi düşmanı politikaların gölgesi altında kutlanacak.

Ülkemizde yaşanan sanayisizleşme süreçleri, fason-esnek-taşeron üretim, kamusal hizmet ve denetim perspektifinden uzaklaşılması ve rant eksenli politikalar, meslek alanlarımızı, mühendislik hizmet ve uygulamalarını ve meslek örgütlerimizi doğrudan ve dolaylı biçimlerde etkilemekte, mühendisliği itibarsızlaştırmaktadır. Bu politikalarla sanayide ve kamuda nitelikli personel yetersizliği de oluşmaktadır.

Üyelerimiz işsizlik, meslek dışı işlerde çalışma, düşük ücret, iş güvencesinin olmaması, esnek çalışma, SSK primlerinin düşük ücretler üzerinden ödenmesi, kadın mühendislerde cinsiyete göre ücret ve iş pozisyonu farklılığı, mesleki yetersizlik sorunları, siyasi baskı ile kadro atamaları, kamuda tayin ve sürgünler, fazla mesailerde ücret verilmemesi, fazla çalıştırma, sosyal hak ihlalleri ve özlük haklarıyla ilgili bir dizi sorunla karşı karşıyadır.

Sayın Üyemiz,

Bu sorunlarımız ile ve ülkemizde yaşanan rejim değişikliği arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır. Biliyoruz ki, mühendislik mesleğinin hakkıyla icra edilebilmesi için demokrasi ve laikliğin eksiksiz biçimde varlığı ile sanayileşme, planlama, kalkınma, toplumsal refahı amaçlayan politikaların benimsenmesi gerekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, bu istemlerimizi hep birlikte haykırmak için, emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, demokrasi için, ülkemizi karanlıktan gün ışığına çıkarmak için, bütün illerde TMMOB çatısı altında 1 Mayıs kortejlerinde yerini alacak; emekçilerin savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, adil, başka bir Türkiye ve dünya özlemini paylaşacaktır.

Sizi ve bütün üyelerimizi 1 Mayıs kortejlerimizde el ele, omuz omuza buluşmaya, güzel günleri görmek için birlikteliğimizi güçlendirmeye çağırıyoruz.

Esenlik dilekleri ve saygılarımızla.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu