ULUSAL İKLİMLENDİRME KONGRESİ VE FUARI-İKLİM 2011

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 18 Kasım 2011 Cuma - 11:15 - 20 Kasım 2011 Pazar - 11:15
Yer: ANTALYA

ULUSAL İKLİMLENDİRME KONGRESİ VE FUARI (İKLİM 2011) SONUÇ BİLDİRGESİ

Ulusal İklimlendirme Kongresi ve Fuarı İklim 2011; 18 – 20 Kasım 2011 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası adına Antalya Şube yürütücülüğünde Antalya Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi‘ nde gerçekleştirilmiştir.

Kongre süresince bir çok değerli bilim adamı tarafından hazırlanarak Bilim Kurulu‘nun seçtiği 45 bildiri 11 oturumda 2 ayrı salonda eş zamanlı olarak katılımcılara sunulmuş, sunulan bildiriler İklim 2011 Bildiriler Kitabı ve CD‘ si olarak katılımcılara dağıtılmıştır.

Kongre kapsamında "Klimada Sistem Seçimi ve Örnek Uygulama" , "Test–Basınç-Dengeleme" konulu 2 seminer ve "İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Yerli Üretime Genel Bakış" konulu bir panel düzenlenmiştir.

Kongre ile paralel gerçekleştirilen Sodex Antalya Fuarı‘ nda ise sektör firmaları ile üreticiler, sanayiciler, bilim adamları, projeciler, montajcılar, taahhütçüler, teknik müdürler, kullanıcılar, işletmeciler, öğrenciler, kamu kurumları, ilgili dernekler ve tüm vatandaşların buluşması sağlanmıştır.

Ulusal İklimlendirme Kongre ve Fuarı İklim 2011‘ de sunulan bildiriler, yapılan tartışmalar, paneldeki görüş ve öneriler göz önüne alınarak aşağıdaki kongre sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması kararı alınmıştır:

 1. Son yıllarda enerji kaynaklarında yaşanılan sıkıntılar ve enerji maliyetlerinin artması ile birlikte mühendisler, bilim adamları ve  sektör temsilcilerine önemli görevler düşmektedir. Enerjinin doğru kullanımı ve tüketilen enerji miktarını en aza indirmek için çalışmalar yapılmalı, bu çalışmalar uygulamaya geçirilmelidir.
 2. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gündelik hayatta kullanımı arttırılmalı, yeşil binalar desteklenmelidir. Enerji Performans Yönetmeliği, Enerji Verimliliği Yönetmeliği benimsenmelidir. Ülkemizdeki enerji haritalarına uygun olarak yapılan yatırımlar planlanarak teşvik edilmelidir.
 3. Enerji Yönetmeliklerine paralel olarak yapılarda Enerji Kimlik Belgesi çalışmalarına ağırlık verilmeli, MMO‘ nun yaptığı kurslarla kazandırılan yetkilerle çalışmalarına devam eden mimar ve mühendislerin projeleri, uygulama aşamasında da denetlenmelidir. Bununla birlikte bir çok alanda enerji kullanımı ve tüketimi ile ilgili denetmen açığı kapatılmalıdır.
 4. Ülkemizin kaynaklarının küresel güçlerin baskısından bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi; bilim ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini artıran, dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal devlet anlayışı temelinde istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar gerekmektedir.
 5. Bu sektörde çalışmalarını sürdüren bilim adamları, ticaretle uğraşan sektör temsilcileri, ülkemizin Dünya insanlarına tanıtımını sağlayan turizmciler, sağlıklı bireylerin yetişmesi ve hastalıkların önlenmesi adına hizmet veren sağlık emekçileri, tarım emekçilerini bir araya getirmede çok etkili olan kongre, sempozyum vb. etkinliklerin yapılmaya devam edilerek bilgi paylaşımı arttırılmalıdır.

Minimum Enerji ve Maksimum Konfor sloganı ile çalışmalarına başladığımız, hayatımızın her alanında yer alan iklimlendirme sistemlerinin değişik boyutlarıyla incelenmesi ve tartışılması amacını güden Ulusal İklimlendirme Kongre ve Fuarı İKLİM 2011‘ in gerçekleşmesi için destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI