LPG-CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 14 Aralık 2002 Cumartesi - 11:45 - 14 Aralık 2002 Cumartesi - 11:45
Yer: ANKARA

SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Ankara Şubemiz Sekretaryalığında 14 Aralık 2002 tarihinde Ankara‘da düzenlenen LPG/CNG sistemleri sempozyumunda sunulan bildiriler, panel ve tartışmalar sonucunda aşağıdaki sonuç bildirgesi taslağını kamuoyuna sunuyoruz. Sanayi ve teknolojideki hızlı gelişmeler, sayıları her geçen gün artan endüstriyel tesisler ve motorlu taşıtlar bir yandan pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Dünyanın enerji ihtiyacının büyük bir bölümü petrol, kömür, doğalgaz ve LPG gibi alternatif enerji kaynaklarından karşılanırken, ülkemizde ise ihtiyacının büyük bir bölümü petrolden karşılanmaktadır. Petrole bağımlılığın azaltılması ile ekolojik dengenin korunması; mevcut enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla alternatif enerji kaynaklarının devreye sokulmasını zorunlu kılmaktadır. Motorlu araçlarda, endüstriyel tesislerde ve konutlarda alternatif yakıt kullanımı pek çok ülkede yaygın bir şekilde uygulanırken çevre dostu araç üretimleri ve endüstriyel tesislerin kullanılması yaygınlaşmaktadır.

LPG ve CNG‘nin gerek ekonomik olması ve gerekse çevre dostu olması nedeniyle endüstriyel tesislerde, sanayide, konutlarda ve otomotiv sektöründe yaygın bir şekilde kullanılması aynı zamanda can ve mal güvenliği açısından da büyük sorunlar yaşanmaktadır. Aşağıda sıralanan konular hakkında yapılacak çalışmalar ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

1. İthal edilen dönüşüm sistemlerinin; ülkemizde üretilen ve kullanılan araçlara, tesislere uygunluğu, güvenliği ve sürekliliği sağlanmalıdır.

2. Montaj emniyetinin ve kontrolünün yapılması sağlanmalıdır.

3. LPG ve CNG kitlerini ithal eden KİT teknolojisini ülkemize kazandırmak için yatırım yapan, üretilmiş kitleri endüstriyel tesislerde, konutlarda, sanayide ve araçlarda kullanmak ve takmak isteyenler için yasal düzenlemelerin yetersiz olduğu ve yeterince güvence vermediği görülmektedir. Vakit geçirilmeden konuyla ilgili taraflar biraraya getirilerek bu alandaki yasal eksiklikler tamamlanmalıdır.

4. Araç dönüşümleri ve otogaz istasyonlarına yönelik denetim, belgelendirme ve kontrollerin yapılmasını, sektörün disipline edilmesini sağlamak amacıyla kar amacı gütmeyen, ülke ve toplum yararları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kamu kurumu niteliğindeki Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

5. LPG ve CNG araç dönüşümleri ve otogaz istasyonlarının kurulmasına yönelik yapılacak yasal çalışmalar, standartlar ve düzenlemelerde ilgili kesimler ile meslek odalarının aktif katılımı sağlanarak görüşleri alınmalıdır.

6. LPG ve CNG‘nin sanayide, konutlarda, endüstriyel tesislerde ve araç dönüşümlerinde kullanılması toplumsal yarar çerçevesinde ekonomik ve güvenli olduğuna dair toplumsal bilincin ve kültürün oluşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

7. LPG ve CNG‘ye dönüşmüş araçların satış sonrası hizmetlerin ve periyodik bakımlarının yapılması için dönüşüm firmalarının sorumlu olduklarına dair yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

8. Tüketici ve kullanıcıları koruyacak şekilde sanayide, endüstriyel tesislerde, konutlarda ve otomotiv sektöründe kullanılan gazın fiyatına yönelik politikaların belirlenmesi çalışmaları yapılmalıdır.

9. LPG ve CNG yakıtının kalitesinin belirlenmesi ve arttırılması için gerekli yasal önlemler alınmalı ve denetime tabi tutulmalıdır.

10. Endüstriyel tesislerde, sanayide, konutlarda ve araç dönüşümlerinde çalıştırılacak personel ile yer altı ve yerüstü otogaz dolum istasyonlarda çalıştırılacak personelin eğitimleri altyapısı hazır olan ülke ve toplum yarar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Makina Mühendisleri Odası tarafından eğitimleri verilerek sertifikalandırılmalıdır.

11. Otogaz dolum istasyonlarının çevre güvenliği can ve mal güvenliği açısından yerleşim planlarına ve standartlara uygun olarak kurulmaları için gerekli denetim ve kontroller yapılmalıdır.

12. Yer altı ve yerüstü dolum istasyonlarının projelerinin standartlara uygunluğu ve denetiminin ilgili meslek odaları tarafından yapılması sağlanmalıdır.

13. Kullanılan temel dönüşüm elemanlarının "E" işaretli ve "TSE" belgeli olup olmadığı denetlenmelidir.

14. Çift yakıtla çalışmak üzere dönüşüm yapılan araçlarda kullanılan KİT‘lerin motor hacmine ve gücüne uygun olup olmadığına yönelik olarak araç motorunda performans testlerinin yapılması sağlanmalıdır.

15. Kullanılmış veya bir başka araçtan sökülmüş KİT‘lerin tekrar kullanılmaması için gerekli yasal önlemler alınmalıdır.

16. LPG ve CNG, dönüşümü yapan firmalarda Makina Mühendisinin çalıştırılması zorunlu hale getirilmeli, Makina Mühendisi bulundurmayan firmalara yönelik cezai, hukuki ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

17. Ülkemizdeki enerji kaynaklarını değerlendiren bir enerji planlaması yapılmalıdır. Ülkenin varolan temiz ve güvenilir enerji kaynaklarının kullanılmasının yanısıra, özelliklede yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmeli ve enerji üretimi çeşitlendirilmelidir.

18. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevreyi kirleten zararlı madde emisyonlarına karşı regülasyon uygulamaları sıklaştırılmalıdır.

19. Yetki karmaşası önlenerek; yetki ve denetimler tek bir merkezde toplanarak daha etkin, bağımsız, ülke ve toplum yararları doğrultusunda bir denetim mekanizmasının oluşturulması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

20. Can ve mal güvenliği ile ilgili tüm konular tartışılmaz derecede önemlidir. Bu konularda; ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak çalışmaların önündeki engeller kaldırılmalı ve projeler teşvik edilmelidir.

21. LPG/CNG sektörüne malzeme üreten yerli üreticiler desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

22. LPG/CNG uygulamalarına yönelik her türlü yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulamalar başlatılmalıdır. Yasal düzenlemeler uygulamaya öncülük etmelidir.

23. LPG ve CNG vb. enerji kaynaklarının kullanımına yönelik ülke genelinde bir planlama çalışması yapılmalıdır. Uygulamanın bu planlama çerçevesinde hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.