AKIŞKAN GÜCÜ (Hidrolik/Pnömatik) MÜHENDİS YETKİ BELGESİ KAZANILMIŞ HAK BAŞVURULARI BAŞLADI

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Edirne Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin Akışkan Gücü Mühendis Yetki Belgesi başlığının 5. maddesinde “Bu belge Akışkan Gücü alanında verilir. Belge sahibi Oda üyesi Akışkan Gücü (Hidrolik/Pnömatik) alanında tasarım, projelendirme, imalat, montaj, bakım onarım çalışmaları yapmaya yetkilidir.” denilmektedir.

Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi de “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Akışkan Gücü konularında Oda tarafından düzenlenen kurslara katılanlar ile adı geçen hizmetleri yürütenler gerekli belgeleri sağlayarak Belgelendirme Kuruluna başvururlar. Kurulun uygun görmesi halinde kurs ve sınavlara katılmaksızın belge alırlar.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yönetmelik gereği oluşturulan Akışkan Gücü Mühendis belgelendirme Kurulu Akışkan Gücü (Hidrolik/Pnömatik) alanında en az iki yıl deneyime sahip ve yönetmelikte belirlenmiş meslek mensubu oda üyesi mühendislerin Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme eğitimine ve sınavına katılmadan, kazanılmış haktan faydalanıp "Akışkan Gücü (Hidrolik/Pnömatik) Mühendis" yetki belgesi alabileceklerini kararlaştırmıştır.

Akışkan Gücü Mühendis Yetki belgeleri Hidrolik ve Pnömatik alanında ayrı ayrı verilmektedir.

Kazanılmış haktan yararlanmak isteyen üyelerimizden
Başvuruda İstenecek Belge ve Bilgiler:

 • Aşağıda örneği verilen imzalı dilekçe.
 • 1 adet fotoğraf
 • Hidrolik ve/veya Pnömatik alanında iki yıl mesleki deneyimi olduğunu gösteren belge.
 • Referans mektubu (firma ve/veya sektör derneklerinden)
 • Hidrolik ve/veya Pnömatik alanında üretilen projelerden örnekler
 • Varsa Hidrolik ve/veya Pnömatik alanında önceden alınmış eğitim sertifikaları
 • Varsa Hidrolik ve/veya Pnömatik alanında yayımlanmış bilimsel, teknik makaleler
 • Oda kimlik fotokopisi
 • Odadan aidat borcu olmadığını gösterir belge
 • Belge ücretinin makbuzu

BAŞVURU
Şubelerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Belge ücreti:

Akışkan Gücü Hidrolik Mühendis Yetki Belgesi       : 750 TL.
Akışkan Gücü Pnömatik Mühendis Yetki Belgesi    : 750 TL.

Dilekçe Örneği:

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanlığına

TMMOB MMO Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği uyarınca Akış Gücü Hidrolik / Akış Gücü Pnömatik Mühendis Yetki Belgesi/Belgeleri almak istiyorum. İstenen belge ve bilgiler ektedir.
Gereğini bilgilerinize sunarım.

 Saygılarımla.

Tarih
Adı-Soyadı
Oda Sicil No
İmza