1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE, DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYDIK

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Edirne Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

02 Mayıs 2019

Şubemiz, emeğin hakları ve bayramı için 1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günün`de Edirne`de 1 Mayıs Kortejinde yerini alarak bütün emekçilerin başka bir dünya ve Türkiye özlemini paylaştı.

Emekçilerin birlik mücadele dayanışma günü olan 1 Mayıs bu yıl da emek ve demokrasi düşmanı politikaların gölgesi altında kutlanacak.

Meslektaşlarımız dâhil bütün emekçiler esnek üretim, güvencesiz istihdam ve yoğun sömürü koşullarında alın teri döküyorlar. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, işveren kesimi lehine düzenlemelerle amacından saptırılmış durumdadır. İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği uygulamaları yerleşmeden geriletilmiş, piyasa çıkarlarına göre düzenlenmiştir. Ev emeği, yeni eğitim sistemi ve mesleki eğitim konusu sermayenin yoğun emek sömürüsünün bir aracı olmuştur. İşsizlikte tarihimizin en üst seviyesine çıkılmıştır. Laikliğin gereği olan norm ve uygulamaların her birinin tasfiye edilmesiyle emekçilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları örtüşmektedir.

IMF’nin Nisan ayında yayımladığı Türkiye Raporunda da yer alan kıdem tazminatı fonu kurulması ve bireysel emeklilik sigortasını (BES) zorunlu hale getirecek “yapısal reformlar” ile ücretlileri işten çıkarmanın daha da kolaylaştırılmak istendiği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Kıdem tazminatı fonu ve BES sistemi ile tüm emekçilerin çalışma yaşamı boyunca oluşturacakları birikimleri hem eksiltilecek hem de başka alanlara aktarılacaktır. Kıdem tazminatı fonu ve BES sistemindeki birikimlerin sermaye piyasaları üzerinden başta inşaat ve enerji sektörlerindeki batık şirketleri kurtarmak üzere yandaş sermaye kesimlerine aktarılacağı açıklıkla belirtilmektedir.

Emekçilerin istemleri ise bellidir. İnsanca çalışmak, yaşam ve iş güvencesinin sağlanması, işsiz olmamak, aç ve yoksul olmamak, emeğinin karşılığını hakkıyla almak, eşit işe eşit ücret, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, BES sisteminin kaldırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak alınması, iş cinayetlerinin olmaması, geçici-kiralık işçi olmamak, 8 saatlik işgününe uyulması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, grev ve toplu sözleşme dâhil sendikal hakların tanınması, taşeron çalışmanın yasaklanması, kamuya alımlarda adaletsizlik yapılmaması, cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması, fabrikalarının satılmaması-kapatılmaması, üretim ve yaşam alanları ile doğal çevrenin rant talanına açılmaması, emekçilerin istemleri arasındadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, demokrasi için, ülkemizi karanlıktan gün ışığına çıkarmak için TMMOB çatısı altında, bütün illerde 1 Mayıs kortejlerinde yerini alacak; savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, adil, başka bir Türkiye ve dünya özlemini halkımızla paylaşacaktır.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı