BASIN AÇIKLAMASI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Denizli Şubesi

Şubemiz ve Bağlı Temsilciliklerimiz, Meslek Odaları ve Baroların seçim yöntemlerine ilişkin yasalarında ve diğer bazı yasalarında yapılması gündeme getirilen bazı değişikliklerle ilgili olarak 1 Haziran 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

TMMOB’YE DOKUNMA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında yaptığı konuşmada, Barolar Birliği, Tabip Odaları ve Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmiştir. 

Cumhurbaşkanlığının İnternet sitesinde “Baro ve Tabip Odaları Gibi Meslek Kuruluşlarının Seçim Usulleri” ara başlığı altında yayımlanan bilgi şöyledir: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanmış olan ve veya başlama kararı alınıp neticelendirmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan birinin de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu söyledi. Meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetine ve ehemmiyetine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa sürede Meclisin takdirine sunmalıyız. (…)’ İbaresi yer almaktadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 1954 yılında kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Siyasi iktidarlardan, siyasi yapılardan bağımsız özerk bir kuruluştur. Ayrıca görevlerini yerine getirmede kamu yararını gözetmeyi temel ilke olarak kabul etmiştir.

TMMOB’nin kuruluş amaçları arasında, üyelerinin haklarını savunmanın yanında, “Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunması, yurdun doğal kaynaklarının bulunması, korunması ve işletilmesi için girişim ve etkinliklerde bulunmak” ilkesi de vardır. 500 bini aşkın üyesiyle, doğru ve verimli kullanılması konusunda çaba gösteren en bilgili, en birikimli ve en güçlü meslek örgütü olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, halkın ve ülkenin çıkarlarını korumak için ortaya koyduğu çaba ve verdiği hukuk mücadeleleri,. (yanlış bir biçimde siyasi tavır olarak algılanıp kamuoyunu bu yönde yönlendirme çabaları siyasi iktidarlar tarafından alışkanlık haline getirilmeye başlanmıştır.

Meslek örgütümüz TMMOB’yi yıllardır ele geçirme, zayıflatma, etkisizleştirme, parçalama ve tasfiye etme girişimlerinde bulunan siyasi iktidar, bugünlerde doğruları gür bir şekilde söyleyen  yine odaları, baroları, kendilerine muhalif gördükleri meslek örgütlerini hedef almakta ve seçim sistemlerine müdahale etmeye kalkışmaktadır.

Oysa demokratik toplum geleneğinin en güçlü temsilcileri olan bu odalara ilişkin olarak odamızın, bununla birlikte söz konusu diğer oda ve Sivil Toplum Kuruluşlarının üyeleri tarafından seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik hiçbir istem bulunmamasına rağmen siyasi iktidar tarafından seçim sistemine müdahale edilmek istenmesi demokratik toplum geleneği ile bağdaşmamaktadır. Kaldı ki TMMOB seçimleri on yıllardır tüm üyelerin katılımıyla seçim kurullarının denetiminde çarşaf liste usulü ile hiçbir siyasi gruba imtiyaz vermeyen, demokratik bir şekilde yapılmaktadır.

TMMOB yapılan her icraata karşı durmakla suçlanmaktadır. Oysa ki TMMOB, yol, köprü, metro, havaalanı yapılmasına karşı değildir. Odamız tüm söylem ve eylemlerinde bunların halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, kamu zararı olmadan, benzerlerine göre fahiş fiyatlara mal edilmeden, çevreye ve yeşil alanlara zarar verilmeden, denetime açık ve şeffaf biçimde yapılmasından yanadır. Odamızın bu yöndeki tüm eylem ve söylemleri Anayasa ile kendisine tanınan ve güvence altına alınan kamu yararına çalışan bir yapı olmasının en doğal sonucu ve görevidir.

TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak; Anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da Anayasa ile tanınan ve güvence altına alınan hak ve özgürlüklerimize sahip çıkarak yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.  

 

TMMOB’ye DOKUNMA

TMMOB MMO Denizli Şubesi

TMMOB MMO Denizli Şubesi Aydın İl Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Muğla İl Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Uşak İl Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Bodrum İlçe Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Fethiye İlçe Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Marmaris İlçe Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Milas İlçe Temsilciliği

TMMOB MMO Denizli Şubesi Nazilli İlçe Temsilciliği