12. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Ankara Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube tarafından düzenlenen,  Kaynak Teknolojisi 12. Ulusal Kongre ve Sergisi (KAYKON 2021), Anfa Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

KAYKON 2021’de bu yıl yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturulması hedeflendi.

Meslek ve uzmanlık alanlarıyla ilgili gelişmeleri tartışmaya açmak, görüş ve önerilerini yetkililere iletmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgili taraflarla birlikte çözüm önerileri üretmek amacıyla düzenlenen Kaynak Teknolojisi Kongresi aracılığıyla bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan taraflar aynı platformda buluşturuldu. Birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen KAYKON 2021’de 21 sektör temsilcisi firmanın katılımıyla iki gün boyunca sürecek bir de sergi düzenlendi.

İki gün süren kongrenin açılış konuşmaları MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yıldırım, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.

MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yıldırım:

Sayın Birlik Başkanım, Oda Başkanım,

Sayın Yönetim Kurulu Üyelerim,

Değerli Öğretim Üyeleri,

Değerli Konuklar,

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

Sizleri Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.

Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilen, sektördeki teknolojik gelişmelerin yanı sıra sorunların ve olası çözüm önerilerinin paylaşılacağı Kaynak Teknolojisi 12. Ulusal Kongre ve Sergisine hoş geldiniz. Siz değerli mühendislerin, bilim insanlarının, delegelerin, katılımcıların, kurum ve kuruluşların desteği bizler için çok önemli.

Odamız; meslek ve uzmanlık alanlarımızla ilgili gelişmeleri tartışmaya açmak, görüş ve önerilerimizi yetkililere iletmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgili taraflarla birlikte çözüm önerileri üretmek amacıyla çok sayıda etkinlik düzenlemektedir. 1997 yılında ilkini düzenlediğimiz Kaynak Teknolojisi Kongresi de, ülkemiz ve sanayimiz açısından çok önemli yere sahip olan bu etkinliklerimizden biridir. Öncelikle, kurultaylarımızı var eden, çalışmalarını büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdüren Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar Kurulu üyelerimiz ile Oda emekçisi arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

Değerli konuklar,

Odamız, ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlemekte, belgelendirme yapmaktadır. Kaynak Teknolojisi Kongresi aracılığıyla ise, bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan tarafların aynı platformda buluşması hedeflenmiştir.

Tasarım, imalat, bakım, montaj gibi alanlarda çalışan birçok firma tarafından çok geniş bir alanda kullanılan kaynak teknolojisi, ülkemizin sanayileşmesi ile paralel bir hızda artmıştır. Üretim teknolojisindeki ilerlemelerin yanı sıra koruyucu bakım, kontrol yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim ve belgelendirme konularında da yeniliklerle karşılaşılmaktadır.

Artık kaynak teknolojisi, gelişen sanayimize önemli girdiler sağlayan alanların başında gelmektedir. Uluslararası boyutun önemli ölçüde gelişmesi, kaynak tekniği alanında çalışan mühendisten ara teknik personele, nitelikli personel istihdamını ve gelişkin kaynak mühendisliği uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamıyla, kaynak tekniği alanında çalışan personelin eğitimi ve belgelendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

İmalata yönelik prosesler arasında bulunan ve çoğunlukla da özel proses kategorisinde yer alan kaynaklı imalat süreçleri, her yönü ile üzerinde titizlikle durulması gereken işlemler arasında yer almaktadır. Kaynak işlemleri uygun yapılmadığında hemen fark edilemeyen ancak yüksek maliyetli sonuçlar doğuran proseslerdir. Uygun olmayan kaynak işlemleri doğrudan verimliliği düşürmekte, maliyetleri artırmakta, tehlike potansiyeli olan, yüksek risk içeren ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kaynak teknolojilerine her zaman yakından bakılması, kaynaklı imalat süreçlerinin kontrol altına alınması gerekmektedir.

***

Özellikle son dönemde kullanımı artan robotik uygulamalar, mekanize kaynak uygulamaları, hata oranını azaltıcı önlemler verim artırmada etkili uygulamaların başında gelmektedir. Endüstri 4.0 uygulamalarının devreye alınarak kendi içinde uyumlu bir hat tasarımı, teknoloji ve iletişimin süratle geliştiği bu dönemde üretimin ve yatırımın geleceğe taşınmasında büyük rol oynamaktadır.

Tüm dünyada geniş bir biçimde ele alınarak tartışılmaya başlanan Endüstri 4.0’ın üretimde verimlilik, hız, maliyet, karlılık, yatırım, büyüme, istihdam, iletişim, eğitim, girişimcilik, inovasyon gibi birçok konuda geniş bir etki alanı yaratacağı tartışılmaz. Geleceğe ilişkin girişimlerin, üretimin, pazarlamanın, iletişimin, iş ve çalışma alanlarının ve hatta mesleklerinin yeterli şekilde tartışılıp değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu konuda yeterli teşvik ve uygulamaya da ihtiyaç vardır. Ülkemizi teknoloji pazarı olmaktan çıkarıp, küresel rekabet içerisinde başarı elde edebilmemiz için yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesinde gerekli desteğin oluşturulması elzemdir. Özellikle kaynak teknolojisi uygulamalarında Ar-Ge, inovasyon, standardizasyon anlayışının oluşturulması, artık bir zorunluluk arz etmektedir.

Değerli Katılımcılar,

Kurulduğu yıldan bu yana Odamız içinde kaynak teknolojisi konusunda önemli birikimler oluşmuştur. Konuyla ilgili, üniversite ve sanayi kuruluşlarında görev yapan uzmanlarla yakın ilişkilerde bulunulmuş; 1988-89 yıllarında iki kez MMO ve TÜV Stuttgart işbirliği ile Almanya'da 480 saatlik "Kaynak Uzman Mühendisliği" eğitimi gerçekleştirilmiştir. ODTÜ’de kurulan “Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi” ile ortak birçok çalışma yürütülmüştür. 1994 yılında Odamız bünyesinde bir Kaynak Komisyonu oluşturulmuş ve bu komisyon; kaynak konusunda çalışan, konuya ilgi duyan herkesi tek çatı altında toplayacak bir kongreyi, kurulduğu andan itibaren gündemine almıştır. Tüm bu birikimlerin sonucunda, 1997 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz on bir kongremizde, bu zamana kadar toplam 300 bildiri sunulmuş ve 5 bini aşkın katılımcıya ulaşılmıştır.

Yine, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde yürütülen tartışmalar, sonuç bildirileri sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere tüm kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

İki gün boyunca sürecek bu yıl ki kongremizin ana teması ise, ülkemizin endüstriyel yapılanma süreci ve gelişim alanları göz önüne alınarak dört başlık altında toplanmıştır.

  • Kaynaklı İmalat Alanlarında İSG Uygulamaları,
  • Tahribatsız Muayene Alanındaki Gelişmeler, Yeni Uygulamalar ve Etkin  Örgütlenme Faaliyetleri,
  • Kaynak Teknolojisi Uygulamalarında Sayısal, Mobil Teknoloji ve Uzaktan Yönetim,
  • Endüstri 4.0 ve ilgili Kaynak Teknolojileri Uygulamaları

olarak belirlenen ana temalar ışığında yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.

Sözünü ettiğim bu amaçlar doğrultusunda; konunun uzmanları ve akademisyenler tarafından hazırlanan 27 bildiri, kongre kapsamında düzenlenen 7 oturumda katılımcılara sunulacaktır.

Ayrıca Kongremizin bu yıl ki sergisine sektörün önde gelen 20 firması katılım sağlamış bulunmaktadır.

Kongremize sunulacak bildiriler ve yürütülecek tartışmalar, Kongre Kurullarımız tarafından özenle değerlendirilip sonuç bildirisine dönüştürülerek, tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube tarafından gerçekleştirilen Kaynak Teknolojisi 12. Ulusal Kongre ve Sergisinin düzenlenmesinde emeği geçen Düzenleme, Danışmanlar, Yürütme Kurulu üyelerine, bildiri sunacak konuşmacılara, Oturum başkanlarına, destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara, Oda ve Şube Yönetim Kurulu üyelerine, Kurultay Sekretaryasına, Şube çalışanı arkadaşlarıma, Öğrenci kardeşlerime ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, sizlerin katkılarıyla verimli bir kongre geçireceğimize olan inancımı bir kez daha paylaşmak istiyorum.

“Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir”

der, Maksim Gorki

En çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, bilimin ve sanatın yol gösterici ışığıyla hepinizi tekrar selamlıyorum.

*********************

“Eğitim ve belgelendirme en önemli ihtiyaçtır”

MMO Başkanı Yunus Yener açış konuşmasına Kaynak Mühendisliğinin toplumsal yaşamın her alanında çok önemli ve vazgeçilmez hizmetler veren meslek alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek başladı ve ilgili bütün Oda çalışmaları ve 24 yıldır düzenlenen kongrelerle, bu alandaki bilgi ve teknolojilerin özel ellerde tekelleşmesi ve piyasalaşmasının önüne geçmeyi, genç mühendisler ve tüm meslektaşlara gereksindikleri bilgi ve teknolojileri aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak teknolojileri uygulamalarında personel eğitimi eksikliğine dikkat çeken Yener konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme alanındaki gelişmelere paralel olarak kaynak yöntemleri, tahribatsız muayene yöntemleri, kalite güvence gereklilikleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile dijital dönüşüm ihtiyaçları ile mühendis ve ara teknik personel eğitimi ve belgelendirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Bu gerekliliklerin yetkin bir şekilde karşılanması en başta gelen ihtiyaçtır.

“Kaynak Teknolojileri Uygulamalarında Personel Eğitimi” ile ilgili eksiklikleri kongrelerimizde yıllardır dile getirdiğimiz bilinmektedir. Bu eğitimleri ülkemizde çeşitli kurumlar verdiler ve bir nebze olsun eksiklikler giderildi ancak bir üst aşamada ve toplumsal fayda kıstasıyla yapılacak uygulamalara hâlâ ihtiyaç duyulduğu da açıktır. Bu yönde ciddi çalışmalarda bulunan Odamız, özellikle eğitim ve belgelendirme konusunda önemli bir altyapıya sahiptir. Bu altyapı daha da güçlendirilmektedir.”

“Hizmetlerin kamusal bir çerçevede gelişmesi için sürekli çalışıyoruz”

MMO Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM’i 2019 yılında açtıklarını hatırlatan Yener bu yıl da Tahribatlı Muayene Laboratuvarını açtıklarını belirtti ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, KEMM tarafından verilen-verilecek belgelerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve hizmetin niteliğinin yükseltilmesi için sektöre ve meslektaşlarımıza destek vermekten mutluluk duyuyor; bu hizmetlerin kamusal bir çerçevede gelişmesi için sürekli olarak çalışıyoruz. Odamız bu konudaki olanaklarını ve birikimini kaynak teknolojisi alanında hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırdır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların bu çabalara destek vermesi ve işbirliğine açık olmaları gerektiğine inanıyoruz.”

“İşsizlik ve yoksulluk bir yanda, kayırmacı ve rant eksenli politikalar bir yanda”

Yener konuşmasının son bölümünde ülkemizin içinde olduğu sürece vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizin, bugün kimsenin iyimser bakamadığı bir süreç içinde olduğunu sanırım hepimiz biliyoruz. Büyük borçlar, yüksek döviz kurları, yüksek enflasyon, büyük sosyal yaralara yol açan hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk bir yanda, kayırmacı ve rant eksenli ekonomi politikaları diğer yanda; ülkemizi, sanayimizi, meslektaşlarımızı ve halkımızı zorlayan bir toplu durum söz konusudur. Bu durumdan çıkışın, ülkemiz ve halkımızın çıkarlarını gözeten kamucu planlama, kalkınma, üretim, istihdam politikaları ve bu yöndeki bir demokratikleşme ile mümkün olacağını özellikle belirtmek isterim.”

“Endüstri 4.0 uygulamaları sektörü yeni bir boyuta taşıyor”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise teknolojik gelişmelerin giderek hızlanmasının, sanayinin ve her teknik alanın özgül gereksinimlerinin, bu gibi bilimsel kongre ve sergilerin önemini daha da artırdığına vurgu yaparak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “İletişimden haberleşmeye, ulaşımdan lojistiğe, sanayiye, enerjiye kadar pek çok alan, yeni teknolojik gelişmelerle sürekli olarak yeniden yapılandırılıyor. Biliyoruz ki, yaşanan her teknolojik gelişme, o teknolojiye sahip olup kullananlarla kullanmayanlar ve sahip olanlar ile bağımlı olanlar arasındaki üretim ve gelişme hızını daha da artırıyor. Pek çok sektörde farklı kullanımları olan kaynak teknolojileri de bu hızlı değişimin en önemli unsurlarından biridir.

Endüstri 4.0 uygulamalarının kaynak teknolojileri ile entegrasyonu ve robotik uygulamaların yaygınlaşması sektörü yeni bir boyuta taşıyor. Üretim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte kontrol yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim ve belgelendirme konularında da yenilikler söz konusu. İki gün sürecek kongremizde tüm bunları uzman arkadaşlarımızı ve akademisyen konuklarımız tartışacaklar ve bu alandaki yeniliklerin sektördeki etkisini ele alacaklar.”

“İşsizlik ve yoksulluğun nedeni uygulanan yanlış politikalar ve önceliklerdir”

Yaşanan derin ekonomik kriz ortamında ülkemizin geleceğine ilişkin umudumuzu büyütmek istiyorsak aklın ve bilimin yönlendiriciliğine çok daha fazla başvurmak gerektiğine vurgu yapan Koramaz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aklın ve bilimin yolundan sapıldığı anda kendimizi kör bir karanlıkta, içinden çıkılmaz bir bataklıkta buluruz. Ülkemizde yıllarca uygulanan rant temelli politikalar nedeniyle üretimi, yatırımı, sanayileşmeyi, bilimi, teknolojiyi, mühendisi ve insanı ikincilleştiren bir ekonomik yapı oluşmuştur. Ülke paramız bu kadar değersizleştiyse, gelirlerimiz bu kadar düştüyse, işletmeler yatırım yapılamaz hale geldiyse, piyasada borçlar ödenemez hale geldiyse, işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk bu denli arttıysa bunun nedeni yıllardır uygulanan yanlış politikalar ve önceliklerdir.

TMMOB olarak yıllardır her fırsatta,  uygulanan neoliberal politikaların ülkemizi üretimden uzaklaştırdığını, ekonomimizi ranta ve spekülasyona dayalı hale getirdiğini, ülke zenginliklerinin yanlış projelerle israf edildiğini dile getirdik. Sadece bu kadarla da yetinmedik, çözüm önerilerimizi de sıraladık. Üretimden yana kamucu politikaların hayata geçirilmesini istedik. Üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ekonomik büyüme modeli önerdik. Ne yazık ki bu çözüm önerilerimiz hiçbir biçimde dikkate alınmadı.”

“Aydınlık bir geleceği hep birlikte kuracağız”

Tüm sektörler ve tüm ülke halkı olarak yarınlardan endişeli olduklarını hatırlatan Koramaz konuşmasını şöyle tamamladı: “Bir ülkede 8-10 yaşında çocuklar bile dolar fiyatlarını konuşuyorsa, harçlıklarını dövize yatırmanın planlarını yapıyorsa ülke ekonomisinin geleceği konusunda umutlar tükenmiş demektir. Ama en başında da dediğim gibi bizler bilim ve tekniğin ışığında yol göstermeye, azalan umutları çoğaltabilmek için kamucu, toplumcu  politikalar üretmeye devam edeceğiz. Burada bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Ülkemiz ve halkımızın gerek duyduğu şey toplumsal kalkınmadır.

Son 40 yıldır özelleştirme, serbestleştirme, kuralsızlaştırma, finans ve rant uygulamalarıyla tahrip edilen ekonomik ve sosyal yapı, kamusal bir anlayışla yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Doğaya ve insan yaşamına saygı gösteren bir yaklaşımla üretim, sanayileşme, kalkınma tam istihdam ve toplumsal refah perspektifi benimsenmelidir. Topraklarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, mühendislerimiz ve emekçilerimiz az sayıdaki türedi için değil, ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesi için seferber edilmelidir. Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip olduğumuz bilimsel-teknik aklı, sömürgenlerin değil halkın çıkarları için kullanmanın mücadelesini verdik, veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Aydınlık bir geleceği hep birlikte kuracağız.”

İki gün sürecek sempozyumun son oturumunda hazırlanacak olan sonuç bildirisi ise kamuoyuna ayrıca açıklanacak.