Şube Bülteni: 01-03/2010

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Zonguldak Şubesi

Sunuş

Değerli arkadaşlar,

Öncelikle, Oda çalışmalarında görevi başında yitirdiğimiz tüm değerlerimizi ve yakın zamanda yitirdiğimiz sevgili Galip Akalın‘ Abimizi  saygı ve özlemle anıyoruz.

Şube Genel Kurulumuz 23-24 Ocak 2010 tarihlerinde  yeni hizmet binamızda  yapıldı.     Birinci gün  yapılan açılış konuşmaları, divan oluşturulması ve adayların belirlenmesinin  ardından ikinci  gün yapılan seçimler ile Genel Kurul süreci tamamlanmış oldu.

Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi Odamızın 43. Çalışma Döneminde de Yurt genelindeki  MMO Şubelerinin Genel Kurullarından süzülerek,  demokrat, çağdaş mühendislerin yönetimlere geldiği; Ülke, Kamu, Toplum, Meslek ve Meslektaş Çıkarlarını Koruyan,  Halktan, Emekten, Bağımsızlıktan, Barıştan, Demokrasiden, Sanayileşmeden, Kalkınmadan yana Yurtsever Demokrat Toplumcu anlayışın hakim olduğu örgütümüzde yeni bir çalışma dönemine girdik.

Zonguldak Şube olarak; kurulduğumuzdan beri olduğu gibi, TMMOB ve Odamız ilke ve programları, tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde; Şube etkinliklerini üst düzeye çıkarmak, her yaştan üyesiyle aktif bir iletişim içinde ortak etkinlikler düzenlemek , yeni  mezun olmuş genç meslektaşlarımızla ve meslektaş adayı öğrencilerle etkin birliktelikler sağlamak, TMMOB çatısı altındaki diğer meslek disiplinleriyle  ortak tabanlı çalışmalara katkı koymak, mesleğimizi  hak ettiği konumuna yüceltmek, anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz tüm şube etkinliklerimizde 42. Dönemde birlikte çalıştığımız Oda Yönetim Kurulumuza verdikleri destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 43. Dönemde Oda Organlarında görev alacak arkadaşlarla da aynı anlayışla çalışarak Odamızı daha ileri noktalara getireceğimize olan inancımız tamdır.

Yeni bir çalışma dönemine girerken Şube Yönetim Kurulu olarak Örgütümüze egemen olan;

•·         Emeği en yüce değer sayan,

•·         Bilimsel düşünceyi rehber edinen,

•·         Çağdaş ve demokratikleşmeden yana olan,

•·         Düşünce ve inançlara saygılı, hoşgörülü ve sevecen olan,

•·         Doğrulardan yana ve haksızlıkların karşısında olan,

•·         Gerçekleri söylemekten ve yanlışlıkları eleştirmekten çekinmeyen,

•·         Ülke sorunları ile yakından ilgilenen ve çözüm yolları arayan,

•·         Ülke ve halkın çıkarlarını kendi çıkarının üstünde tutan,

•·         Zorluk ve yoksunluklarla savaşmaktan yılmayan,

•·         Ayrılıkları değil, buluşma noktalarını öne çıkaran,

•·         Farklı duruş noktalarında ama yan yana olan,

 Mevcut anlayışların yeni başarılarla daha da güçlendirileceğine inanıyoruz.

Odamız, şubeleri ve tüm alt birimleri; hangi koşullarda olursa olsun, öncelikle gönüllülük ilkesi temelinde görev üstlenir ve bu görevlerinde tam anlamıyla demokratik katılımcılığı esas alır.  Odamızı geliştiren, büyüten en önemli değer Oda ile üyeler arasındaki ilişkidir.  Odamız saygınlığını ve meslek alanlarındaki konumunu, sahip olduğu örgütlü güçten, üyelerinin örgütüne sahip çıkmasından, üyelerimizin mesleki çıkarlarını koruyan bir örgüt olunmasından almaktadır. Bu nedenle Oda çalışmalarında, üyelerle ve meslektaş adayımız olan öğrencilerle olan ilişkilerin daha ileri noktalara taşınmasına yoğunlaşılmalıdır.                                                        
              Örgütümüze ve örgütlülüğümüze karşı, dışarıdan ve içeriden her türlü saldırının açıktan yapıldığı ve önümüzdeki dönemde de bu saldırıların artarak devam edeceğini biliyoruz.

Tüm bu saldırılar karşısında diyoruz ki ; 

Gün; TMMOB‘ye, Odamıza, Mesleğimize , haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkma günüdür.

          Dikkat ve direncimizden vereceğimiz bir anlık ödün; emperyalizme, gericiliğe, teröre, mafyaya, hukuku yok sayan işbirlikçi politik iradeye ve yasa dışılığa nefeslik yaratmak olacaktır.

Güçlü olmak, sesimizi duyurabilmek ve başka bir Türkiye ve dünyanın mümkün olduğu gerçeğini somutlayabilmenin yolu; Ülkemize, Kurumlarımıza, Bilime, Çağdaşlaşmaya TMMOB‘ye ve Odamıza sahip çıkmaktan, örgütlü ve bir arada mücadeleden geçmektedir.

           Gün ; enerjimizi iç tartışmalarla tüketmeden;  savaşsız, sömürüsüz, demokratik, laik ve çağdaş bir gelecek için paylaşımcılığın arttırılması ve tabana yayılan güç birliği etrafında buluşma ve birleşme zamanı olarak değerlendirilmelidir.

Siyasi İktidarın saldırılarının artacağı zor ve yorucu bir sürecin bizleri beklediğinin bilincinde olarak; meslek alanlarımızın korunmasında, karanlıkların aydınlıklara çıkmasında, haksızlıkların, adaletsizliklerin, sömürü ve baskıların son bulmasında, tüm emek ve demokrasi güçlerine ve bu gücün içinde örgütlü duruşuyla güven veren Odamızın Organlarında, 43.dönemde  görev ve sorumluluk alacak arkadaşlarımıza tekrar başarılar diliyor hepimize kolay gelsin diyoruz.

                                                                        

                    YÖNETİM KURULU