PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMLERİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Samsun Şubesi

1.10.2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Odamız arasında yapılan protokol doğrultusunda periyodik kontrolleri gerçekleştirecek kişilere yönelik eğitimler pilot bölge olarak seçilen Eskişehir ve Kırıkkale illerinde yapılmaya başlanılmasının ardından Bakanlık ile yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu eğitimler tüm illere açılmıştır.

Periyodik Kontrol Temel Eğitimi alarak sınavında başarılı olanlar 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili olacaktır.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre aşağıda ifade edilen meslek grupları eğitimlere katılabilirler.

 • Makina mühendisleri
 • Metalürji ve Malzeme mühendisleri
 • İnşaat mühendisleri
 • Gemi İnşaat mühendisleri
 • Elektrik mühendisleri
 • Mimarlar
 • İnşaat, Yapı, Elektrik, Makina veya Metal Bölümü mezunu Teknik Öğretmenler
 • İnşaat, Elektrik, Makina Teknikerleri veya Yüksek Teknikerleri

EĞİTİME BAŞVURU
Eğitime başvuracak kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan EKİPNET sistemine (https://isekipman.ailevecalisma.gov.tr/) kayıt olarak geçici kayıt numarası almış olmaları gerekmektedir. EKİPNET sistemine girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilecek olup yanlış bilgi girmiş olanların eğitime katılması mümkün olmayacaktır. Başvuru esnasında aşağıdaki bilgi ve belgeler istenilecektir.

 • EKİPNET Geçici kayıt numarası
 • Nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen belge
 • Diplomanın aslı veya onaylı geçici mezuniyet belgesi
 • Mühendis ve mimarlardan Oda kayıt belgesi 
 • Mühendis ve mimarlardan aidat borcu olamadığına dair Odasından alınacak belge
 • Eğitim ücreti makbuzu/dekontu

EKİPNET sistemine girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edileceğinden eğitime katılmak isteyenlerin eğitim tarihinden en geç bir hafta önce gerekli belgelerle birlikte Şubemize başvurmuş olmaları gerekmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ (2 gün)

 • Tanışma ve Programın Anlatılması, MMO Yönetmelikleri, Etik 
 • Mevzuat Eğitimi 
 • Temel Elektrik Eğitimi 
 • Temel Hidrolik-Pnömatik Eğitimi 
 • Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
 • Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları Eğitimi 
 • İş Ekipmanları Muayene Tekniklerine Sistematik Yaklaşım 
 • Raporlama 
 • Devam zorunluluğu vardır.

ÜCRETLENDİRME
Eğitim Ücreti: 470 TL+%18 KDV (Belge ücreti dahildir)
Eğitim ve Belge Ücreti KDV Dahil: 554,60 TL

EĞİTİME KATILIM 
Eğitimlere Katılmak İsteyenlerin 03622312750 (Dahili:124) nolu Şubemiz telefonunu aramaları gerekmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18318&MevzuatIliski=0

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt Ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171001-6.htm