Oda Bülteni: NİSAN 2020 - SAYI: 262

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

ÇÖZÜM KAMUCU POLİTİKALARDA

Dünya ve Ülkemiz, Corona Virüs/Covid 19 salgını ile mücadele ederken önemli bir gerçek bütün açıklığıyla bir kez daha görüldü. 
Kapitalizmin neoliberal döneminde onlarca yıldır serbestleştirmeci-özelleştirmeci dönüşümlerle yapılan kamucu sosyal politikaların tasfiyesinin toplumlardaki hayati yansımalarına şimdi Covid 19 salgınının etkileri eklendi.

Özel olarak ülkemizde neoliberal, bilim ve laiklik düşmanı dinci politikalar eşliğinde başta eğitim ve sağlık olmak üzere bütün toplumsal hizmetlerin birer sömürü-kâr alanı haline getirilmesi ile yoksullaşma ve işsizliğin artma süreci, Covid 19 salgını ile daha üst boyutlara ulaştı.

Hızlı refleks gösteren ve bir elin parmak sayısı kadar bile olmayan birkaç istisna hariç, gelişmiş kapitalist ülkeler başta olmak üzere ülkelerin mutlak çoğunluğunun bu salgınla mücadelede yetersiz kaldığı görülmektedir. Çünkü sağlıkta sosyalizasyon politikaları Türkiye dâhil olmak üzere bütün kapitalist dünyada tasfiye edilmiştir. Ülkemizde de uygulanan neoliberal “Sağlıkta Dönüşüm Programı” uyarınca yapılan kapsamlı tasfiyeler, bugünkü Covid 19 salgınına karşı mücadeledeki yetmezliklerin başlıca müsebbibidir.

1928 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kurumu Kurulmasına Dair Kanun uyarınca halk sağlığına yönelik olarak kurulan Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi’nin devamı niteliğindeki ve çok sayıda aşı çalışmasıyla başarılı bir geçmişi olan Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü/Müessesi’nin iktidar tarafından 2011 yılında kapatılması; kamu hastanelerinin zayıflatılması, özel hastanelerin teşviklerle yaygınlaşması, hasta sayısı-kâr garantili “şehir hastaneleri”nin kurulması ve kamu personel rejiminin değiştirilmesi bugünkü acı tablonun altında yatan gerçekliklerden yalnızca bazılarıdır.  

İktidar yaşlı yoksul halkın yalnızca bir kesimine yönelik kolonya, maske ve bin TL dağıtımı gibi derde derman olmayan işler dışında esasen sermaye güçlerine destekler sunmakta; halkı ve küçük işletmeleri ise ertelemeli de olsa yine faizli kredilerle borçlandırmayı benimsemektedir.
Özellikle kamu çalışanlarının uygulamada zorunlu tutulan bağış kampanyasına uymak zorunda bırakılması, belediyelerin sosyal hizmet ve dayanışma faaliyetlerinin engellenmesi, devletin sosyal niteliğinin hiç kalmadığını ve yetmezliğini göstermektedir. 

Gıda, sağlık, lojistik gibi zorunlu üretim ve hizmet alanları dışında ekonomik yaşamı geçici olarak durdurma ve halkın tamamına yönelik maddi destek yöntemi benimsenmeksizin “evde kal” çağrıları yapılması, önlemlerin liberal felsefeye uygun olarak bireysel düzeye bırakılması, yurttaşların salgınla acz içinde yüz yüze bırakılması anlamına gelmektedir.

Salgının Türkiye’de gündeme girmesiyle birlikte Oda çalışmalarında üyelerimizi ve çalışanlarımızı koruyucu yöntemlere ağırlık verdik. 

Çalışma düzenimizi ücretli izin, evden çalışma ve asansör kontrolleri gibi bazı zorunluluklar dışında tamamen değiştirdik. 

Uzmanlık alanlarımız ve mesleki teknik yönlerden başlayarak salgının sosyal politikalar ve ekonomiye yansımaları boyutlarına dek birçok açıklama yaptık. Çözümün kamucu politikalarda olduğunu özellikle belirttik. 

Sağlık emekçilerinin gereksinimlerine yönelik dayanışma kapsamında bazı Şubelerimiz ve üyelerimizin yaptığı üretim çalışmalarının eşgüdümü ve geliştirilmesi için adımlar attık. 

Yaptığımız bütün çalışma, açıklama ve duyurular Bültenimizde yer almaktadır.  

Salgının olağanüstü toplumsal boyutları, iktidar politikalarının yanlışları-yetmezlikleri ve halkımız ile Odamızın zayıf maddi koşulları, önümüzdeki zor günleri/ayları her açıdan dayanışma ve mücadele bilinci içinde karşılamamızı gerektiriyor.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin 31 Mart tarihinde imzaya açtığı yedi acil önlem metninin bütün üyelerimiz, yakınlarımız, çevremiz tarafından imzalanmasının önemine işaret ederek; dönem daha fazla dayanışma, Odamızı, birliğimizi koruma ve halkçı toplumcu kamucu politikaları savunma dönemidir diyerek bütün üyelerimiz, çalışanlarımız ve halkımıza esenlikler diliyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Ekler