Oda Bülteni: EYLÜL 2020 - SAYI: 267

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

48. ODA OLAĞAN GENEL KURULU: 
ÇIKIŞ YOLU VE ÇÖZÜM KAMUCU POLİTİKALARDA, EMEK VE BİLİM TEMELİ ÜZERİNDE KURULACAK YENİ BİR DÜZENDEDİR!

Bildiğimiz üzere Odamızın 48. Olağan Genel Kurulu 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde yapıldı. Seçimlerde Oda Yönetim, Onur ve Denetleme kurulları; Odamızı TMMOB Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu, Yüksek Onur ve Denetleme kurullarında temsil edecekler blok olarak seçildi. 
Delegelerin görüş ve önerilerinin özgürce dile getirildiği genel kurulumuz; birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme perspektifimizin somutlandığı tam bir demokrasi atmosferinde gerçekleşti. 
Genel kurul’da Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin TMMOB yönetmelikleri ile uyumlaştırılması, uzmanlık alanlarımızdaki güncel gelişme ve gereksinimlere göre revize edilmesi kararları alındı. Bu kapsamda Mali İşler, SMM Büroları Tescili, SMM Hizmetleri ve Asgari Ücretler Yöneltmeliklerinin revize edilmesi için çalışma grupları kurulması kararları alındı. 
Ayrıca Oda Merkez ve Şubelerinde Demokratik Enerji Programı doğrultusunda çalışmaları yoğunlaştırma; laikliğin yeniden kazanılması; TMMOB Yasası değişikliği girişimlerine karşı olağanüstü genel kurul toplanması dahil Anayasal/yasal hakları kullanarak mücadele etmek; Covid-19 salgını ile birlikte oluşturduğumuz İklimlendirme Teknik Kurulu’nun kurumsallaşması, geleceğe yönelik çalışmalarda bulunması, gerekli teknik şartname, norm ve standartları hazırlaması; işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları ve  insanca bir çalışma yaşamı için mücadele kararları alındı ve iktidarın gerici, Cumhuriyet, laiklik, demokrasi karşıtı uygulamaları kınandı. 
Genel Kurul’da yapılan konuşmalar, kabul edilen kararlar ve Çıkış Yolu ve Çözüm Kamucu Politikalarda, Emek ve Bilim Temeli Üzerinde Kurulacak Yeni Bir Düzendedir! başlıklı Sonuç Bildirisi, genel kurulumuzun gerici totaliter iktidara karşı mesleki ve toplumsal temelde Cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olduğunu göstermiştir. Bu vesileyle, önceki delege buluşmaları ve Genel Kurul’a katılımdan ötürü bütün delege arkadaşlarımız ve örgütümüze teşekkür ediyoruz.
Seçilen OYK’nin ilk toplantısında görev dağılımı yaparak çalışmalara başladık. Şimdi sıra Genel Kurul’a sunulan Demokrat Mühendisler 48. Dönem Oda Çalışma Programı Taslağını Oda Yönetim Kurulu, Şubelerimiz ve Danışma Kurulu’nda görüşerek 48. Dönem Çalışma Programını oluşturmaya ve yeni dönem çalışmalarına programlı bir şekilde başlamaya geldi. 
Corona Virüs salgını dolayısıyla bizlerin, sağlık meslek örgütlerinin, bilim insanları, emek örgütleri ve halkın uyarılarını dikkate almayan iktidar uygulamalarının sonuçları Ağustos ayındaki hızlı vaka artışları ve insanlarımızın kaybı ile bir kez daha görüldü. İktidar gerek bu salgını gerekse ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk, iş ve kadın cinayetleri sorunlarını örtbas etmek için yanıltıcı “milli güvenlik” sorunlarını öne sürmeye ve bu sayede oluşturmaya çalıştığı atmosfer üzerinden toplumsal muhalefeti baskı altında etkisizleştirme girişimlerine devam ediyor. 
Ayasofya’nın Covid-19 önlemlerine aykırı yığınsal bir törenle ibadete açılmasının ardından salgın bahanesiyle Türkiye’nin bağımsızlığının yolunu açan 30 Ağustos Dumlupınar Zaferi törenlerine yasaklama içerikli sınırlamalar getirildi. Aynı şekilde 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine izin verilmedi. Kadınlara/çocuklara yönelik tecavüz ve cinayetlere karşı çıkan milletvekili Barış Atay’a rejimin gerçek yüzünü gösteren bir saldırı düzenlendi. Ancak ne 30 Ağustos Zaferi’nin kutlanması, ne ülke, bölge ve Dünya’da barış gerekliliklerinin dile getirilmesi ne de gerici rejime karşı mücadele engellenebildi. 
Bağımsızlık Savaşında; 17 Ağustos Marmara Depremi ve tüm depremlerde; bağımsızlık, emek, demokrasi, barış mücadeleleri; iş ve kadın cinayetleri ile Covid-19 salgınında yitirdiğimiz bütün insanlarımızı saygı ile anıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. 
Esenlikler dileklerimizle. 
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Ekler