TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 22-23 KASIM'DA ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu 22-23 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da İMO Teoman Öztürk Salonu'nda gerçekleştirilecek. 

İki gün boyunca sürecek sempozyum kapsamında; ülkemizdeki kamu kaynakları ve varlıkları yağmasını durdurmak; kamusal üretim, hizmet ve denetimin kamu tarafından yapılmasını sağlamak için tüm kamusal alanlarda mücadele yöntemlerini tartışmak, gelişrmek ve kamuyou ile paylaşmak için, önde gelen akademisyenler, bilim insanları ve uzmanlar bir araya gelecek.

Sempozyum iki gün, altı oturum ile gerçekleşirken,  "Kamuculuk; tanımı, evrimi ve tarihsel süreci", "Dünyada ve Türkiye'de kamucu kalkınma örnekleri ve planlı kalkınma", "Kamu yönetiminde kamuculuk", "İktisat politikaları ve özelleştirme bilançosu" başlıkları tartışmaya açılırken son oturumda "Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı" başlığında TMMOB'nin kamucu politikalara bakışı kamuyou ile paylaşılacak ve bu sorunlar yumağının çözülmesinde atılacak adımlar katılımcılar tarafından değerlendirilecek.

 

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU PROGRAMI

1. GÜN – 22 Kasım 2019

10.00 - 10.30                         Açılış Konuşmaları

Nadir Avşaroğlu                   Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Emin Koramaz                     TMMOB Başkanı

10.30 – 11.30 Özel Oturum

Yunus Yener - Oturum Başkanı

TMMOB Sunumu: Baki Remzi Suiçmez - Kamucu Politikalar ve TMMOB

 Özel Sunum: Korkut Boratav - Türkiye’de Kamucu Politikaların Analizi

11.30 – 11.45 Ara

11.45 - 13.15  1.Oturum

Kamuculuk; Tanımı, Evrimi Ve Tarihsel Süreci

Ayşegül Oruçkaptan - Oturum Başkanı

Galip Yalman

Yeni Bir Kamu Mümkün mü?

Aziz Konukman

Yeniden Kamu Yatırımları Desteklenebilir mi?

Mustafa Sönmez

Nasıl Bir Kamuculuk İstiyoruz?

 

13.15 – 14.00 Yemek Arası

14.00 – 16.00 2. Oturum

Dünya Ve Türkiye'de Kamucu Kalkınma Örnekleri Ve Planlı Kalkınma

Özden Güngör - Oturum Başkanı

Bilsay Kuruç

21. Yüzyıl için Kalkınma ve Planlama

Erinç Yeldan

Türkiye Ekonomisi'nde Kalkınma Stratejileri

Serdar Şahinkaya

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kamucu Sanayileşme

Erkan Erdil

Dünyada ve Türkiye’de Planlama ve Kamu İşletmeciliği

 

16.00 – 16.15 Ara

16.15 – 18.30 3. Oturum

Kamu Yönetiminde Kamuculuk

Kemal Zeki Taydaş - Oturum Başkanı

Oğuz Oyan

Türkiye’nin Değişen Yönetsel Yapısı

Ozan Zengin

Kamusallık Ekseninde Yeni Yönetim Sistemi

Onur Karahanoğulları

Anayasa, Yasalar ve Kamucu Politikalar

Gamze Yücesan

Sosyal Hizmetlerin (Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik) Kamusal İşlevi

 

2. GÜN – 23 Kasım 2019

10.00 – 12.00 - 4. Oturum

İktisat Politikaları ve Özelleştirme Bilançosu

Ali Uğurlu - Oturum Başkanı

Oktar Türel

İktisat Politikalarında Kamucu Yaklaşım

Ebru Voyvoda

Kalkınma İktisadı Penceresinden Türkiye

Erol Taymaz

KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi

Yiğit Karahanoğulları

Dünyada ve Türkiye’de Kamulaştırma Modelleri

12.00 – 13.00 Yemek Arası

13.00 - 15.00  5. Oturum

Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?

Nadir Avşaroğlu - Oturum Başkanı

Arzu Çerkezoğlu

İstihdam Politikaları

Aysun Gezen

Eğitim Politikaları

Sinan Adıyaman

Sağlık Politikaları

Ali Rıza Aydın

Hukuk Politikaları

 

15.00 – 15.15 Ara

 

15.15 – 18.30  6. Oturum

Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?

Mehmet Soğancı - Oturum Başkanı

Oğuz Türkyılmaz

Enerji Politikaları

Gökhan Günaydın

Tarım Politikaları

Kaya Güvenç

Arif Merdol

Sanayi Politikaları

Ulaşım Politikaları

Tarık Şengül

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Politikaları

Nejat Tamzok

Maden Politikaları

Adil Akbaş

Bilişim Politikaları