12 EYLÜL FAŞİST DARBESİNİN 41. YILDÖNÜMÜ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 12 Eylül 1980 faşist darbesinin 41. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Ülkemiz ve Halkımız Gericiliğe ve Faşizme Mahkûm Değildir, Başka Bir Türkiye Özlemimiz Bastırılamayacaktır.

41 yıl önce yapılan 12 Eylül darbesi, IMF ile bağıtlanan 24 Ocak ekonomi kararlarının ardından kapitalizmin neoliberal dönem uygulamalarına geçişi sağlayan, emek ve demokrasi karşıtı faşist bir darbe idi. Sonraki yıllar ve özellikle bugünkü iktidar döneminde, 12 Eylül faşizminin devamı ve doruğu olan bir süreç yaşanmıştır. Anayasa ve yüzlerce yasada, kamu idari yapısında, kamusal üretim, hizmetler ve denetimde, sınai ve tarımsal üretim yapısında, planlama-sanayileşme-kalkınma ve mühendislik paradigmalarında yapılan değişiklikler, bugün her alanda görüldüğü üzere Türkiye’yi çok geriye götürmüştür. Bugünkü sosyoekonomik politikalar ile meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, basın ve toplumsal muhalefete yönelik baskı politikaları, 12 Eylül faşizminin hem devamı hem de yeni biçimlerle tepe noktası niteliğindedir.

Kamunun sosyal nitelikleri ve ülkemizin büktün iktisadi sosyal kazanımlarının tasfiyesi ile eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, kent-kır, imar vd. alanlarda gerçekleştirilen neoliberal ve rantçı dönüşümler; laikliğin, hukukun, demokrasinin tasfiyesi ile içiçe bir şekilde yürütülmüştür. 12 Eylül’ün “Türk-İslam sentezi”, bügünkü siyasal İslamcı iktidarın adım adım güçlenmesine yol açan bir ana kaynak olmuş, sonuçta siyasal İslamcı bir rejim değişikliği yaşanmıştır. Giderek artan yolsuzluk, yozlaşma, kayırmacılık ve rant politikaları ülkemizi yoksullaştırmıştır. Sömürü ve esnek/güvencesiz çalışma biçimleri yoğunlaşmış, işsizlik-yoksulluk ve toplumsal bunalım koşullarına girilmiştir.

Hemen herkes görüyor ki, ülkemiz ve halkımızın bugünü karartıldığı gibi geleceğimiz de ipotek altına alınmak istenmekdir. Ancak bilinmeli ki haktan, haklıdan, hukuktan, adaletten, eşitlik ve özgürlükten, toplumsal refahtan yana özlemler gelişmektedir. Ülkemiz ve halkımız karanlığa, gericiliğe, faşizme mahkûm değildir, başka bir Türkiye özleleri bastırılamayacaktır.

Mevcut durum bütün emek ve demokrasi güçlerinin önüne birlikte direnme, kaybedilen her şeyi daha üst boyutlarda yeniden kazanma ve yeni bir Türkiye için mücadele görevini koymuştur. Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusundaki kamucu politikaların hakim olduğu bağımsız, demokratik, laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam istihdamı sağlanmış adaletli bir Türkiye’ye ancak böylece ulaşabileceğiz.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Yayına Giriş Tarihi

2021-09-11 05:45:00