MMO 46. DÖNEM 3. ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
MMO 46. Dönem 3. Oda Danışma Kurulu Toplantısı 12 Şubat 2017 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Salonu’nda “ülke gündemi, referandum, dilek ve temenniler” gündemleriyle gerçekleştirildi.

Toplantıya Oda denetleme ve onur kurulu üyeleri, TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube yönetim yönetim kurulu üyeleri ve teknik görevlilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı. 

Danışma Kurulu Toplantısı katılım gösteren üyelerin kendilerini tanıtmasının ardından açılış konuşmaları ile başladı. İlk konuşmayı Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar yaptı. Çakar salonu selamladıktan sonratoplantıda, Oda gündeminin yanı sıra ağırlıklı olarak ülkemizdeki durumun bir değerlendirmesini yapacaklarını ve mevcut durumun bizlere yüklediği görevleri ele alacaklarını söyledi.

Ülke gündeminin, anayasa değişikliği referandumuna kilitlenmiş durumda olduğunu hatırlatan Çakar, konunun 11 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen TMMOB Danışma Kurulu’nda ele alındığını ve TMMOB’nin tutumunun yapılan bir basın açıklamasıyla kamuoyuna açıklandığını söyledi. Çakar TMMOB’un tutumuna yönelik bütün Odaları kapsayan, anayasa referandumu sürecinde yapacağı çalışmalara dairprogramın açıklanmasından sonra da gerek yurttaşlık, gerekse örgütsel sorumluluk ve görevlerini yerine getirerek bu kampanyada yer alacaklarını belirtti.

MMO Başkanı Ali Ekber Çakar: Türkiye’nin anayasasızlaşma süreci devam edecektir

“1 Kasım seçimlerinde AKP’ye 5 milyon oy kazandıran “tek başımıza iktidar olursak terörü önleriz” sözü, inandırıcılığını kaybetmiştir. Terör bitmemiş, tırmanmıştır.

Ekonomide daralma, TL’nin değer kaybetmesi, gelir dağılımı eşitsizlikleri ile istihdamda daralma belirginleşmektedir. Dünyadaki en kırılgan beş ekonomiden birisi ve üç derecelendirme kuruluşundan “yatırım yapılamaz” notu alan tek ekonomi, Türkiye ekonomisidir.

Üç milyon göçmen Suriyeli toplumsal, ekonomik, siyasal sorunlara eklenmiş durumda.

İnsanlarımızın can ve mal güvenlikleri ortadan kalktı. İnsanlarımızın evrensel hukuk kuralları ve yargı denetimi çerçevesinde hak arama güvenceleri kalmadı.

İşini, aşını, malını, mülkünü kaybeden ve el konulanların sayısı her geçen gün giderek artıyor. Cemaate yönelik operasyonlarda, suç işlememiş olanlar da cezalandırılıyor.

Özgür, bağımsız medya alanı daraldı.

Bağımsız yargı artık yok. Üst yargı dâhil bütün yargı siyasetin emrine girdi.

Kürt siyasal hareketine ve onun meşru yasal partisine saldırılar, milletvekillerinin tutuklanması, yerel yönetimlere kayyım atanmaları günlük işlemler halini aldı.

Ancak tarih bize, güç sarhoşluğu çılgınlık boyutuna ulaştığını ve “Tanrılaştığını” sanan siyasetçilerin ülkelerini felaketlere götürmesinin örnekleriyle doludur.

Ülkenin ve toplumun önünde acilen çözülmesi gereken terör, işsizlik, yoksulluk, açlık, özgürlüklerin ve demokrasinin askıya alınması, yolsuzluk ve yozlaşma varken gündeme getirilen referandum, bu sorunları yaratan ve çözemeyen yönetimi meşrulaştırarak devamını amaçlamaktadır.

Referandum OHAL KHK’lerinin gölgesi ve “hayır” diyenlere yönelik karalama ve baskı koşullarında yapılmaktadır

Anayasa değişikliği referandumu üzerine önümüzde birçok açıklama ve metin var. Kamuoyundaki metinler dışında, Birlik Başkanımızın yaptığı üç açıklama, Birlik Yönetim Kurulu’nun bir kararı ve Odalar olarak yaptığımız ortak bir açıklama var. Ayrıca kampanya boyunca çıkacak metinler de olacak. Bu nedenle konuyu bütün yönleriyle değilse de, ortam/koşullar, şekil/biçim, usul ve esasa dair bazı noktalara değinmek istiyorum.

İçinde bulunduğumuz Anayasa değişikliği referandumu sürecini değerlendirirken, bu ayın 3’ünde TMMOB’ye bağlı Odalar olarak yaptığımız ve TMMOB içi görevlendirme sonucu Odamız tarafından hazırlanan açıklamada belirttiğimiz bir kaç konuyu özellikle belirtmek istiyorum.

Bir kere bu referandum, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarını uygulama aracına dönüştüren Olağanüstü Hal koşullarında, OHAL KHK’lerinin gölgesi ve “hayır” diyenlere yönelik karalama ve baskı koşullarında yapılmaktadır. 

Takdir edersiniz ki, referandum sürecinde OHAL koşulları devam ederken, iktidar olanaklarının, Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar partisi tarafından kullanılacağı bir halk oylaması, eşit, adil, demokratik bir oylama olmayacaktır.

İkinci olarak, halk, oylanacak olan anayasa değişiklikleri üzerine yeterli ve tam bilgi edinememiştir. Konu demokratik bir ortamda etraflı bir şekilde tartışılamamıştır. Değişiklik teklifi, barolara, anayasa hukukçularına, üniversitelere, özerk meslek kuruluşlarına, demokratik kitle örgütlerine gönderilmemiştir. Halktan hiç görüş alınmamıştır.

Üçüncü olarak, Meclis oylamalarında, Meclis İç Tüzüğü’nün bir gereği olan gizli oy esası ihlal edilmiştir. Oylama, iki parti mensubu milletvekillerinin oylarının, parti yönetimlerinin denetimine tabi bir şekilde kabul edilmiştir.

İçerik olarak; oylanacak değişiklik, Anayasa hukukunun en temel özelliği olan iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması ve erkler (kuvvetler) ayrılığından yoksundur.

Ve çok önemli bir konu: Köklü siyasal toplumsal değişim ve dönüşümleri kapsayan yeni rejim kuruluş süreçlerini ifade ve temsil eden Kurucu bir Meclis, bu anayasa değişikliği sürecinde yoktur. Oysa sistem ve rejim değişimini gerçekleştiren anayasalar, her zaman Kurucu Meclisler tarafından yapılmıştır.

Dolayısıyla, bırakalım bu değişikliklerin içerik olarak ne getirip ne götürdüğünü, dünya ve Türkiye’deki anayasa yapımına dair gelenek ve birikimlerden açık bir kopuş söz konusudur.

Değişikliklerin devlet, siyaset, iktisat ve toplum düzlemlerinde kaoslara yol açacağı kesindir

1990’larda yapılan, örneğin bizler üzerindeki siyaset yapma yasağının kaldırılması gibi bazı nispi olumlu değişiklikler bir yana, haklı olarak eleştirdiğimiz 1982 Anayasası üzerinde yapılan değişiklikler ve şimdi yapılması istenen değişiklikler, gerçekte bir anayasasızlaşma süreci yaşandığını göstermektedir.

1982 Anayasası, 1987’den itibaren 113 maddesini kapsar şekilde 18 defa değiştirilmiş, bu değişikliklerin 52 maddeyi kapsayan 9’u 2004 yılından itibaren AKP iktidarı döneminde yapılmıştır. 2007 ve 2010 değişiklikleri, erkler arasında yürütmenin ağırlığını artırmıştır.

Şimdi yapılmak istenen partili cumhurbaşkanı/tek kişi yönetimi sistemi değişikliği ile birlikte Türkiye’nin anayasasızlaşma süreci devam edecektir.

 

Zira iktidarı sınırlamayan, yasama-yargı-yürütme erklerinin ayrılık ve karşılıklı bağımlılığını tanımayan bir anayasa, belki anayasa olarak adlandırılabilir ama anayasal devlet olarak tanımlanamaz, anayasal gelenek ve birikimler içindeki anayasallık sıfatını kazanamaz.

Temel hak ve özgürlükleri güvenceye almayan, ifade-örgütlenme-basın özgürlüklerini baskılayan, bütün temel hak ve özgürlük normlarını geriye götüren bir anayasa, aynı şekilde anayasallık ve anayasal devlet niteliğiyle bağdaşmaz.

Aynı şekilde, bütün kamu kurumları ile kamusal hüviyetli bütün kuruluşlar üzerinde mutlak bir güç oluşturmayı ve devlet örgütlenmesinin bütününü partili cumhurbaşkanı olarak tek bir kişide cisimleşen dikta iktidarına tabi kılan bir metin, klasik ve geleneksel anlamıyla Anayasal devlet statüsüne sahip olamaz.

Toplumun/ulusun ortak çıkarlarını ifade etmesi ve seçilmiş yetkili organlar tarafından kullanılması gereken egemenlik, eğer bir tek kişi tarafından kullanılacak ve temsil edilecekse, hem bir anayasasızlaşma hem de diktadan söz etmek gerekir. 12 Eylül’deki gibi cunta diktası da değil, kişi diktası.

Demokrasi ve hukuk devletinin yokluğunda, çalışanların hakları, sadece bir kişinin ağzından çıkacaklara bağlı olacaktır.

Elbetteki hayır diyeceğiz

Bu değişiklik, bir anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız sahiplerini devreden çıkarıp, tek bir kişiye devreden, demokrasi ve hukuk dışı bir rejim değişikliğidir. 

Öngörülen değişikliklerin başta anayasanın kendi içinde olmak üzere devlet, siyaset, iktisat ve toplum düzlemlerinde kaoslara yol açacağı kesindir.

Rejim ve siyasal sistem değişiminde kat edilen mesafe ve öngörülen yeni konum, her düzeyde gerilim ve iç çatışmalara neden olacak boyuttadır.

Anayasalar, “devlet kudretini/gücünü” ele geçiren siyasal iktidarları; demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, hukuk devletine zarar vermemesi için sınırlandıran, bireyler ve toplumsal örgütlenmelerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan metinlerdir. Önümüzdeki düzenleme ise, bütün denge, fren ve denetleme düzeneklerini ortadan kaldırmaktadır.

Hem bu nedenlerle hem de öngörülen yeni anayasanın, kamu idari yapısında 2011 yılında KHK’lerle yapılan değişiklikleri doruğa vardırarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının anayasal, tüzel, özerk kişiliklerini kaldıracak olması ve meslek alanlarımızda yaşanan tahribatlara yenilerini ekleyecek olması itibarıyla, anayasa değişikliği bir bütün olarak reddedilmelidir.

Cumhuriyet parantezinin kapatılmak istendiği, demokrasi tramvayından inildiği, laikliğin tasfiye edildiği, kamunun kamusal-toplumsal içeriğinden arındırıldığı, toplumun kutuplaştırıldığı, şiddet ve ölümlerin kutsandığı bir Türkiye’ye elbette ki hayır diyeceğiz.

TMMOB ve Odalarımıza yönelik küçültücü, tasfiyeci saldırıları göğüsleyeceğiz

Türkiye’deki genel siyasi durum ve iktidarın TMMOB mevzuatını değiştirme, yapısal dönüşüm yapma ve hiyerarşik vesayet altına alma istemini gözettiğimizde soluklu bir mücadeleye hazır olmamız gerektiği açıktır.

Oysa mühendislerin toplum yaşamı içindeki yeri ve işlevi çok kapsamlıdır. İnsanların içinde yaşadıkları mekanların, kullandıkları ürünlerin planlama, üretim, işletme ve denetim evrelerinin her birinin öznesi mühendislerin örgütlü gücüdür.

Başlıca dayanağımızın, örgütsel bütünlüğümüzün tekrar tekrar tesisi ve Oda içinde uygulama birliğinin sağlanması olduğunu önemle belirtmek istiyorum.

TMMOB ve Odalarımıza yönelik küçültücü, tasfiyeci saldırıları göğüsleyecek, ülkemizdeki olumsuz gelişmelere TMMOB çatısı altında, emek-meslek örgütleri ve toplumsal muhalefet ile birlikte duyarlılık gösterecek; meslek alanlarımızı koruyup-geliştirecek, meslek alanlarımızdan hareketle üyelerimizin toplumsal duyarlılıklarını maksimum seviyeye çıkaracak bir çalışma tarzına sahip olmamız gerektiği çok açıktır.

Farklı Saiklerle “hayır” diyenleri eleştirmeden, incitmeden, kırmadan kampanya yürütülmelidir

Hayır diyen bütün toplumsal muhalefet güçlerinin nitelikli ve anlaşılır bir şekilde gerçekleri açıklayıcı olması, hedef kitlelerle buluşabilmesi, halkımızın içindeki kararsızları ve kaygılı bir şekilde evet deme eğiliminde olanları etkileyecek bir tarzda kampanya yürütülmesi gerekir.

Herkesin “hayır”ı kendisine yaklaşımından hareketle farklı Saiklerle “hayır” diyenleri eleştirmeden, incitmeden, kırmadan kampanya yürütülmelidir.

Umutsuzluk değil umudu öne çıkaran söylemlere yer vermeliyiz.

Bire bir, yüz yüze temaslar kuralım yaklaşımı, görünmeyelim anlamına gelir. Tam tersine, hem bire bir çalışmalar yapmalı hem alanlara, sokaklara da çıkmalı hem de kapalı salon toplantıları yapmalıyız.

Hayır diyenler çok olmasına rağmen, “bunlar ne yapar eder ‘evet’i çıkarırlar” söylemi, kendimize, mücadelemize inanmıyoruz, sandıkları sahipsiz bırakacağız anlamına gelir. Kendimizi ve çevremizi bu tür düşüncelerden mutlaka arındırmalıyız.

Mevcut durumun bize ve TMMOB’ye yüklediği görevlerin başında bunlar gelmektedir.

Saray iktidarı için, iktidarını şiddete dayanarak ve aldatıcı iktisadi popülist yöntemlerle sürdürme, kendilerine oy veren emekçi tabanı denetim-kontrol-disiplin altında tutma, milliyetçilikleri kızıştırma, din yoluyla tepkileri uyuşturma, toplumu dinsel saiklerle zapturapt altında tutma dışında başka bir yol yoktur.

Bizim içinse, eşitlik, özgürlük, laiklik, demokrasi ve cumhuriyetin daha ileri mevzilerde, halkın ellerinde yükselebileceğinin, barışın ve toplumsal refahın ancak böylece sağlanabileceğinin dışında başka bir yol yoktur.

Çocukların, kadınların, bütün din ve mezheplerden, bütün etnik topluluklardan insanların kardeşçe yaşayacağı, eşitlikçi, özgürlükçü, kamusal-toplumsal yararın egemen olduğu başka bir Türkiye için “hayır”ları çoğaltabilmeliyiz, başarabilmeliyiz diyerek konuşmamı tamamlıyorum.

Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, ülkemizin içinde bulunduğu karanlığa karşı mücadelede hepimize başarılar diliyor, saygılar sunuyorum.”

MMO 46. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısında açılış konuşmalarının ardından sırasıyla; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda Sekreteri Yunus Yener, Oda Denetleme Kurulu Üyesi Haydar Şahin, İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, Gaziantep Şube Başkanı Gürcan Ülgey,Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü, Kocaeli Şube Başkanı Ünal Özmural, Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, Diyarbakır Şube Başkanı Sait Bahçe,İzmir Şube Başkan Vekili Yüksel Yaşartekin, Kocaeli Şube Sekreteri Emrah Aydemir,Zonguldak Şube Başkanı Birhan Şahin, İzmir Şube Sekreteri Melih Yalçın, Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart, Oda Onur Kurulu Üyesi Nusret Doğan Albayrak, Konya Şube Başkanı Ömer Duransoy, Ankara Şube Başkan Vekili Selim Ulukan,Diyarbakır Şube Saymanı Sinan Öztemel, Oda Onur Kurulu Üyesi İ. Semih Oktay,Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Çervatoğlu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi İlter Çelik, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi İbrahim Tataroğlu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Zeki Arslan, Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünal, Bodrum Temsilciliği Yürütme Kurulu Saymanı Hilmi Cumhur Geçin, Diyarbakır Oda Delegesi Hakan Subaşı ve ardından Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakarbirer konuşma yaptılar.

46.DÖNEM 3.ODA DANIŞMA TOPLANTI KATILIMCI LİSTESİ

 

TMMOB

 

EMİN KORAMAZ                 

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HÜSEYİN ATICI

TMMOB YÖNETİM KURULU

ZEKİ ARSLAN                            

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYESİ

ODA MERKEZİ           

 

ALİ EKBER ÇAKAR

ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

NERGİZ BİLGİN                       

ODA YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YUNUS YENER                         

ODA YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ

TAHSİN AKBABA                      

ODA YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

BEDRİ TEKİN                           

ODA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

S.MELİH ŞAHİN                       

ODA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ERCÜMENT Ş. ÇERVATOĞLU    

ODA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ELİF ÖZTÜRK

ODA YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

İSMAİL ODABAŞI

ODA YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

A.SELÇUK SOYLU

ODA YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

ARİFE KURTOĞLU

ODA MÜDÜRÜ

DERYA BARAN                         

ODA TEKNİK GÖREVLİSİ

CAN ÖZTÜRK                           

ODA TEKNİK GÖREVLİSİ

AYLİN SILA AYTEMİZ               

ODA TEKNİK GÖREVLİSİ

CİHAN ŞAHAN DÜNDAR

ODA TEKNİK GÖREVLİSİ

BÜLENT GÖKSÜLÜK

ODA TEKNİK GÖREVLİSİ

FATMA KAHRAMAN

ODA TEKNİK GÖREVLİSİ

HÜSEYİN CEM ŞAVUR

ODA TEKNİK GÖREVLİSİ

MELTEM ÖZDEMİR

ODA TEKNİK GÖREVLİSİ

SİNEM FEZİA BÜYÜKBENLİ

ODA TEKNİK GÖREVLİSİ

ODA ONUR KURULU 

 

M.SELÇUK GÖNDERMEZ          

ODA ONUR KURULU ÜYESİ

İ.SEMİH OKTAY

ODA ONUR KURULU ÜYESİ

R. ERHAN KUTLU

ODA ONUR KURULU ÜYESİ

N.DOĞAN ALBAYRAK

ODA ONUR KURULU ÜYESİ

A.HAYDAR KARAÇAM

ODA ONUR KURULU ÜYESİ YEDEK ÜYESİ

SADETTİN ÖZKALENDER

ODA ONUR KURULU ÜYESİ YEDEK ÜYESİ

NEDİM KARA

ODA ONUR KURULU ÜYESİ YEDEK ÜYESİ

MUSTAFA YAZICI

ODA ONUR KURULU ÜYESİ YEDEK ÜYESİ

ODA DENETLEME KURULU   

 

HAYDAR ŞAHİN

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

KAHRAMAN DAĞDEVİREN

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

ADİL KESTEN

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

SELDA ÜNVER

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

OSMAN ÇAKIL

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

MUSTAFA VAREL

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

MEHMET SİMAVİ BAKIR

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

HASAN YİTİM

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

HÜSEYİN KAYA

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

HÜSEYİN DİNÇER

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

ORHAN TEVFİK OKUDUCU

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

GÜRSEL YAYLA

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

TARIK AKMANLAR

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

OSMAN SERTER

ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ

SATILMIŞ GÖKTAŞ

ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ

ALİ DOĞAN COŞGUN

ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ

LEVENT TANRISEVER                        

ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ

ERDAL TAŞ

ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ

MUHARREM TANJU SARICA

ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ

SEMİHA ÖZTAN

ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ

AYDIN GÜÇKIRAN

ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ

MURAT SONAT

ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ

HALUK ALTAY

ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ

OĞUZ KEPEZ

ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ

ANKARA ŞUBE           

 

SELİM ULUKAN                       

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

ERHAN İĞNELİ

ŞUBE SEKRETER ÜYE

EMRE AYDIN                           

ŞUBE SAYMAN ÜYE

SEYİT ALİ KORKMAZ     

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ASLI GÖRDEBAK                     

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

CENK LİŞESİVDİN                   

ŞUBE MÜDÜRÜ

ADANA

 

HASAN EMİR KAVİ                   

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HÜSEYİN KALANTOR

ŞUBE SEKRETERİ

ARZU PEKDUR                         

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

EROL ZORLU                           

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MELTEM SÖNMEZKAYA            

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

M.SAMİM ALDIK                      

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

ALİ ÖZDEMİR

ODA DELEGESİ

ANTALYA    

 

İBRAHİM ATMACA

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ   

DEVRİM KILIÇ

ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

BAYRAM YÜKSEL

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HÜSEYİN BARUT

ODA DELEGESİ

BURSA           

 

İBRAHİM MART                         

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DEVRİM TUTKU ATEŞ              

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

FİKRİ DÜŞÜNCELİ                   

ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ

FERUDUN TETİK                      

ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

AHMET İHSAN TAŞKINSEL            

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DENİZLİ

 

NURİ KURUN                           

ŞUBE SAYMAN ÜYE

HÜSEYİN CAHİT CENGİZ

BODRUM TEM. YÜRÜTME KURULU SEKRETERİ

HİLMİ CUMHUR GEÇİN

BODRUM TEM. YÜRÜTME KURULU SAYMANI

DİYARBAKIR 

 

SAİT BAHÇE                            

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SONNUR GÖNENÇ SEZİK         

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

SİNAN ÖZTEMEL

ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

HAKAN SUBAŞI                       

ODA DELEGESİ

EDİRNE           

 

AZİZ AVUKATOĞLU                 

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MEHMET EFE                          

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

ESKİŞEHİR    

 

HAKAN ÜNAL                          

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

NEŞET AYKANAT

ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

NEZİHE HANECİOĞLU

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

GAZİANTEP   

 

GÜRCAN ÜLGEY                      

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HÜSEYİN OVAYOLU                 

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

ESRA ELİTAŞ                          

ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYE

ÇETİN KÜLAH

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İSTANBUL     

 

BATTAL KILIÇ                          

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ZAFER GÜZEY

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

İBRAHİM TATAROĞLU              

ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ

SAADET SAYIN

ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

YUSUF ÖZTÜRK

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HASAN YILMAZ ÖZGER                       

ŞUBE MÜDÜRÜ

EZGİ KILIÇ

BÜYÜKÇEKMECE TEMSİLCİLİK YK ÜYESİ

MESUT GEÇGEL

ŞUBE TEKNİK GÖREVLİ

TANJU YAZICI                         

ŞUBE TEKNİK GÖREVLİ

VOLKAN ATEŞ

ŞUBE TEKNİK GÖREVLİ

SERKAN SEVAT

ŞUBE TEKNİK GÖREVLİ

ONUR CAN ŞAHİN

ŞUBE TEKNİK GÖREVLİ

İLTER ÇELİK

ODA DELEGESİ

İZMİR

 

YÜKSEL YAŞARTEKİN

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MELİH YALÇIN                        

ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYE

FERDA YAMANLAR

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

KAYSERİ        

 

ERSİN FENER                          

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MURAT KARASAKAL

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DURSUN AYYILDIZ                  

ŞUBE MÜDÜRÜ

KOCAELİ        

 

ÜNAL ÖZMURAL                      

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

VEDAT DEDEOĞLU

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

EMRAH AYDEMİR                     

ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ

MAHMUT KÖSE                        

ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

ÖMER AYDIN                           

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ILGIN BEK

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ  

GÜLTEKİN KESKİN                  

ŞUBE MÜDÜRÜ

KONYA           

 

Ö.ERDOĞAN DURANSOY          

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ADNAN KUNTOĞLU                  

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

ÖMER AKSOĞAN

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BARIŞ AKER

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KERİM DEMİR

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

OĞUZCAN PAMUKÇU

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

NURETTİN YILDIRAN               

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

MUTLU BAŞ

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

M.LEVENT ŞAM                       

ŞUBE MÜDÜRÜ

MERSİN         

 

O.AKAR TÜLÜCÜ                      

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MEHMET GÖK

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

BORA DELİBAŞ Ş                     

ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

KERİM IŞILDAKLI

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İBRAHİM YÜCESOY

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MURAT KARADAĞ

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TUNCER TANER

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK

MEHMET YAROĞLU

TARSUS TEM. YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

SAMSUN    

 

NAİL YOLAYDIN

ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ

UMUT GÖKMEN AKKUŞ

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

ERDİ YILDIRIM

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

KADİR SERKAN ATILGAN         

ŞUBE MÜDÜRÜ

TRABZON       

 

ÖZGÜR ÖZDEMİR                    

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

DİLEK DENİZCİ

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ

ZONGULDAK  

 

BİRHAN ŞAHİN                        

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

AHMET ZOROĞLU                     

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MELİH BAŞÖREN                     

ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ