SANAYİ KAZANLARI EĞİTİMİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Amaç : İş güvenliğinin sağlanması, hava kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanmasında kazanların deneyimli ve ehliyetli kişilerce işletilmesinin büyük yararları bulunmaktadır. Ayrıca, "meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek" Odamız amaç maddelerinden biridir. Şubemiz bu nedenle ve ayrıca ilgili yönetmelikler gereğince kazanların eğitimden geçmiş "Sanayi Kazanları İşletmeciliği Kurs Belgesi" bulunan kişiler tarafından işletilmesi için kazancı kursları düzenlemektedir.

Şubemiz kazancı kurslarını : 

- Buhar Kazanlarını

- Kızgın Yağ - Kızgın Su Kazanları

- Sıcak Sulu Kazanlarını kapsayacak şekilde sınıflandırarak düzenlemektedir.

Kurs içeriği : Kazan sınıflarına göre belirlenmek üzere; kazanların genel tanımını, yanma ve yakıtları (katı, sıvı ve gaz), kazan ve tesisatını, genleşme depolarını, kondens tanklarını, denge depolarını, kızgın yağ özelliklerini, periyodik bakımları ve kazanların otomatik kontrolü ve iş güvenliği konularını kapsayacak şekilde düzenlenmektedir.

Kurs süresi :

Buhar Kazanları                                              :  3 gün

Sıcak Sulu Kazanlar  (Kalorifer Kazanları)     :  3 gün

Kızgın Yağ - Kızgın Su Kazanları                   :  2 gün 

Kızgın Su Eğitimi                                            :  2 gün        

 

Katılım için gerekli belgeler/koşullar:

*     İki adet fotoğraf (fotokopi olmamalıdır).

*     Nüfus cüzdanı fotokopisi (18 yaşını bitirmiş olmalıdır).

*     Sağlık Raporu   (İşyeri Hekiminden alınabilinir)

*     Öğrenim belgesi fotokopisi (en az ilkokul mezunu olmalıdır)        

*     Katılımcı kazan ile ilgili personel olmalıdır.

*     Kursa devam zorunludur.

 

Sınav ve Belge : Kurs sonunda yapılan sınav sonucu başarılı olan katılımcılara "Sanayi Kazanları İşletmeciliği Kurs Belgesi" verilmektedir.

Kurs Bedeli :   

Buhar Kazanları : 420,00 TL/kişi +%18 KDV
Sıcak Sulu Kazanlar  (Kalorifer Kazanları)  : 420,00 TL/kişi +%18 KDV
Kızgın Su Kazanları  : 360,00 TL/kişi +%18 KDV
Kızgın Yağ Kazanları  : 360,00 TL/kişi +%18 KDV

 

Daha sonra Şubemiz tarafından belirlenen kurs tarihleri tarafınıza bildirilmektedir.    

Başvuru ve Kayıt : Kurslar kontenjan durumuna göre açılmaktadır. Başvuru işletmenizde kullanılan kazan türünü ve katılımcı sayınızı belirleyip  e-posta (kocaeli.ismak [at] mmo.org.tr) göndererek yapılmaktadır.

 

İlgili kanun ve yönetmelikler:

İş Kanunu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Binalarda Isı Yatlımı Yönetmeliği