III. NECDET ERASLAN PROJE YARIŞMASI - 2007

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

10 Ocak 2007

Yıllarca makina mühendisliği alanında uluslararası nitelikte bilimsel çalışmalar yapmış ve düşünceleri ile hep çağdaş kalmış olan değerli üyemiz Necdet Eraslan'ın adını ölümsüzleştirmek için 2003 yılında başlattığımız Proje Yarışması geleneğini sürdürüyoruz.

III. Necdet Eraslan Proje Yarışması - 2007

ROBOTİKTE BİLİM VE TEKNOLOJİ - II

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu

8 Aralık 2007

AMAÇ:

 

Yarışma web sitesi için lütfen tıklayınız.

Yıllarca makina mühendisliği alanında uluslararası nitelikte bilimsel çalışmalar yapmış ve düşünceleri ile hep çağdaş kalmış olan değerli üyemiz Necdet Eraslan‘ın adını ölümsüzleştirmek için 2003 yılında başlattığımız Proje Yarışması geleneğini sürdürüyoruz.

 

III. Necdet Eraslan Proje Yarışması 2007 Türkiye‘de bilim ve teknoloji araştırmalarını desteklemek ve bu alanda çalışan kişileri özendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

 

KONU:

 

Yarışmanın 2007 yılı konusu olarak tekrar ikinci kez ROBOTİKTE BİLİM VE TEKNOLOJİ seçilmiştir. Yirminci yüzyılın özellikle ikinci yarısında sanayileşmenin büyük bir ivmeyle hızlanmasını sağlayan teknolojik gelişmelerin başında, imalat yöntemlerinin otomatikleşmesi ve

buna bağlı olarak gelişen robot teknolojileri olmuştur.

 

Otomasyon ve robot teknolojileri sayesinde imalat süreleri kısalmış ve buna bağlı olarak verimliliklerde çok büyük artış sağlanmıştır. Bu teknolojilerin bir başka faydası, imalat kalitelerinde yaşanan gelişme olmuştur. Ancak özellikle robotların kullanımının yaygınlaşmasının insanlık için en önemli getirisi, insan sağlığını tehdit eden alanlarda doğrudan işgücü gereksiniminin ortadan kaldırılması suretiyle iş güvenliğinde yaşanan olumlu gelişmelerdir.

 

Sanayide verimlilik sağlayan ve çalışanların yaşam kalitesini yükselten bir unsur olarak robotik, günümüzde en çok gelecek vaat eden mühendislik konularından biri olarak karşımızda durmaktadır.

 

Proje Yarışması‘na sunulacak önerilerde, yukarıda da belirtildiği üzere verimlilik, imalat kalitesi ve iş güvenliği gibi konularda; ulusal, sosyal, ekonomik, teknolojik ve ekolojik açılardan faydalar öne süren bilimsel ve yenilikçi bir içerik olması beklenmektedir.

 

 

JÜRİ KURULU:

 

-   Prof. Dr. Arsev Eraslan,

    NASA Emekli

 

-   Prof. Dr. Ahmet Kuzucu,

    İTÜ Makina Fakültesi

 

-   Prof. Dr. Okyay Kaynak,

    Boğaziçi Üniv. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü

 

-   Prof. Dr. M. Oruç Bilgiç,

    Yıldız Teknik Üniv. Elektrik-Elektronik Fakültesi

 

-   Doç. Dr. Mehmet Arif Adlı,

    Marmara Üniv. Makina Mühendisliği Bölümü

 

-   Doç. Dr. Eşref Eşkinat,

    Boğaziçi Üniv. Makina Mühendisliği Bölümü

     

-   Hakan Altınay,

    Kale Altınay Robotik

 

-   Tevfik Peker,

    MMO İstanbul Şube Başkanı

 

 

YARIŞMA KOŞULLARI:

 

Özgün olması kaydıyla her çeşit proje yarışmaya kabul edilecektir. Buna göre projelerin aşağıdaki konu başlıklarından hangisine daha uygun olduğu, katılımcı tarafından belirtilecektir.

 

 • Buluş önerisi
 • Yenilikçi ürün (inovasyon) önerisi
 • Hizmet sektörüne yönelik öneriler

 

Yarışmaya katılmak için en fazla 1 sayfalık proje özeti, özgeçmiş ile birlikte en geç 31/08/2007 tarihine kadar MMO İstanbul Şube‘ye elden, posta veya kargo ile ulaştırılmalıdır. Proje özetinde amaç, bulgular, hedefler ve beklentiler açıkça belirtilmelidir.

 

Özet sahiplerine 15 gün içinde sonuçlar bildirilecektir. Kabul edilen projelerin metni ve varsa afiş, poster, prototip, numune gibi tanıtıcı malzemeler en geç 10/10/2007 tarihine kadar teslim edilmelidir.

 

Finale kalan projeler en geç teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde belirlenecek ve proje sahiplerine bildirilecektir. Final sunumları ve ödül töreni 8 Aralık 2007 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda 10:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

KİMLER KATILABİLİR:

 

Yarışma Jüri kurulunda bulunan firmalar, firma temsilcileri ve MMO çalışanları hariç herkese açıktır. Buna göre üniversite lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, mühendisler ve tüm araştırmacıların yarışmaya katılımı beklenmektedir.

 

FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI:

 

Projelerin fikrî mülkiyet hakları proje sahiplerine aittir. MMO herhangi bir amaçla projeler üzerinde hak iddia etmeyeceği gibi, projelerdeki fikirlerden de sorumlu tutulamaz.

 

PROJE METNİ YAZIM KURALLARI:

 

Proje tam metni aşağıdaki anan bölümlerden oluşacaktır.

 

 1. Giriş ve Özet Tanıtım
 2. Projenin Amacı
 3. Proje Kapsamı ve Bulgular
 4. Proje Yönetimi ve Yapılabilirlik Analizi
 5. Hedeflenen Katkılar ve Etkileri
 6. Sonuç, Beklentiler ve Öneriler

 

ÖDÜL:

 

Yarışmada ilk üçe giren projelerin sahiplerine aşağıdaki ödüller verilecektir.

 

I.‘lik ödülü:    10.000 YTL

II.‘lik ödülü:   6.000 YTL

III.‘lük ödülü: 4.000 YTL

 

Ayrıca finale kalan tüm projeler yayınlanacak ve varsa afiş, poster, prototip, numune gibi proje eki tanıtıcı malzemeler sergilenecektir.

 

SONUÇ:

 

Ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediğimiz bu yarışmaya, bilim ve teknolojiye gönül vermiş herkesi bekliyoruz.

 

Not: Katılımcıların yarışmayla ilgili bilgi alışverişlerini e-mail, faks ve posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İlgili: MAHİR TUĞCU

TMMOB

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sokak No:13 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: 0212 245 03 63 - 64 Fax: 0212 249 86 74

http://www.mmoistanbul.org/     mahir.tugcu [at] mmo.org.tr