Sayın Milli Eğitim Bakanımıza Soruyoruz;

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

3 Temmuz 2013 tarihinde basına verdiğiniz demecinizde seneye SBS‘nin yapılmayacağını söylüyorsunuz. Çocuklarımız için daha adil bir eğitim sistemi kurmayı hedefliyor olmalısınız. Çocuklarımızın bugüne göre daha eşit koşullarda okul seçebilmelerine olanak yaratmayı amaçladığınızı algılıyoruz.

Biz öncelikle SBS‘nin kaldırılmasının eğitimde fırsat eşitliğine hiçbir katkısı olmadığını düşünüyoruz. 

Bir şekilde bu öğrenciler lise öğrenimini bitirdiklerinde üniversitelere yerleştirilecekler. Yıllarca emek verip belli bir başarı düzeyine ulaşacak olanların birçoğu mühendislik bölümlerine girmeye hak kazanacaklar. En az dört yıl mühendislik eğitimi alacaklar. Kimi öğrencilerimiz ise daha düşük puanlar alıp teknik öğretmenlik bölümlerini kazanacaklar. Yani mühendis olmayı hak etmeyecekler.

Daha çok çalışmalarının yanı sıra, yetenekleri, ilgi ve bilgi düzeyleri uygun olanlar ile eğitimde daha iyi fırsatlar elde edebilenler mühendis olmayı hak edecekler. Ancak bir gün sizin de üyesi olduğunuz hükümet döneminde YÖK, hiçbir bilimsel temeli olmadığını düşündüğümüz bir yaklaşımla, ortaokul düzeyinde bir sınavla tüm teknik öğretmenlere Mühendis Diploması dağıtacak. 

Yıllarca öğretmenlerinin, ailelerinin ve kendilerinin büyük çabaları ile mühendislik unvanını hak eden öğrencilere haksızlık edilmiş olmayacak mı?

Bugün sayıları 80.000‘i bulan teknik öğretmenlere "mühendislik tamamlama sınavı" ile mühendislik diploması dağıtılmasını hakkaniyete uygun buluyor musunuz?

Bunun tam tersini de sorguluyoruz; yani bugün Türkiye‘de mühendisler iş bulamadıklarında polis, öğretmen, teknisyen, tüccar olmak zorunda kalıyorlar. Mühendislerin %30 u işsiz, Teknik Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu da ya işsiz ya da mesleğini yapamıyorlar. Bu durum sizin iktidar olduğunuz dönemde başlamadı, evet yıllardır olan buydu. Ancak işsizliğin yoğunlaştığı meslek gruplarına farklı meslek unvanları dağıtmayı hükümet olarak işsizlikle mücadelede bir yöntem olarak mı görüyorsunuz?

Biz MMO Eskişehir Şube Yönetimi olarak Teknik Öğretmenler, Teknisyenler ve Mühendislerin istihdam sorununu çözmenin doğru yolunun ülkenin sanayi üretimini ve potansiyelini arttırmak, yeni sanayi dalları oluşturmaktan geçtiğini düşünmekteyiz. İşsizlik Teknik Öğretmenlerin ve Mühendislerin ortak sorunudur ve çözüm yolu aynıdır. Bu yol sanayide yer alan tüm meslek gruplarının, tüm emekçilerin ortak çözüm yoludur.

Söz konusu olan ister Mühendislik olsun, ister Teknik Öğretmenlik olsun gerekli öğrenim alt yapısıyla donatılmamış kişilerin o meslek ünvanına sahip olmasının ne sanayiye ne de eğitim öğretime bir faydası olmadığını düşünüyoruz.

İki yıllık üniversite mezunu arkadaşlarımızın sanayide asgari ücretle iş aradıklarını ve bulmakta zorluk çektiklerini biliyor olduğunuzu var sayıyoruz. Bu durumda bu arkadaşlarımızın mühendis ünvanı almaları durumunda daha kolay iş bulacağını savunuyor musunuz? Eğer düşünceniz buysa savunmanızın dayandığı noktayı kamuoyu ile paylaşır mısınız?

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

                                                                                                      Eskişehir Şubesi

                                                                                                       Yönetim Kurulu