İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

BİR YAŞAM ŞEKLİ OLARAK “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ”

Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıkları dünyadaki seviyenin çok üzerindedir. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüz bin işçide ölüm oranı 1-2 seviyesinde iken, ülkemiz de maalesef bu oran 12-13 mertebelerindedir.
Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarına ait istatistiklerin derlenip yayınlanması Sosyal Güvenlik Kurumu`nun (SGK) görevidir. 2014 yılına ait veriler SGK tarafından 2015 yılı Kasım ayında yayınlanmıştır. Buna göre;

Türkiye geneli kayıtlı iş kazası sayıları erkek çalışanlarda 193.192 adet, kadın çalışanlarda 28.174 adet olarak gerçekleşmiştir. Meslek hastalığı sayısı toplamda 494 olarak görünmektedir. Türkiye`de 2014 yılında 221.366 adet iş kazası bildirimi yapılmış, bunlardan 1.626 adedi ölümle, 1.421 adedi ise sürekli iş göremezlik ile (vücutta %10 un üzerinde işlev kaybı) sonuçlanmıştır. İş kazası sayılarında 2012 ile 2013 yılları arasında yaklaşık 2,5 kat artış gözlenmektedir. Bunun sebeplerinden biri ise İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarına başlandıktan sonra kayıtlara girmesine daha çok dikkat edilmesi olmasına rağmen yinede artış dikkat çekicidir. 

Eskişehir‘de gerçekleşen sisteme kayıtlı iş kazası sayıları, erkek çalışanlarda 4.292 adet, kadın çalışanlarda 671 adet olarak gerçekleşmiştir. Meslek hastalığı ile ilgili kayıt bulunmamaktadır.

Türkiye geneli gerçekleşen iş kazalarının büyükşehirlerin bazılarına oranlarına bakarsak; % 2,24`ü Eskişehir , % 2,25`i   Denizli, % 7,29`u  Bursa,  % 1,15`i Gaziantep, % 1,87`si Konya illerinde gerçekleşmiştir.

Buna göre Eskişehir‘de yaşanan iş kazası oranlarında, bu iller arasında nüfus ve sigortalı sayıları da dikkate alındığında ortalamanın üzerinde görünmektedir. 

          Gündemimiz öldürülen bu insanların sayısının gelişmiş ülkeler seviyesine gerilemesi ve çalışma alanlarımızın tüm tehlikelerden arındırılması ve risklerin kabul edilebilir düzeye çekilmesidir. Bunu başarmak için; çalışan – işveren – devlet üçlüsünün el ele vererek çalışması ve birbirine güvenmesi gerekmektedir. 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun ele aldığı ana fikirlerden biri olan multidisipliner çalışma yaklaşımı gereği çalışanların katılımının sağlanması önem arz etmektedir. İSG konusunu sadece iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine ait gibi göstermek çok yanlış bir uygulamadır, aslında bu yanlış mantık iş kazası ve meslek hastalıklarının kök sebeplerinden birisidir. Çalışan temsilcisinin ve üst düzey yönetimin desteğinin alınması sorunların çözümü ve kazaların önlenmesinde etkili olacaktır.

             Meydana gelen iş kazası verilerinin üniversitelerimiz, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından da analiz edilmeli, saha araştırmaları, tezler ve projelerle desteklenmelidir.

          MMO Eskişehir şube iş sağlığı ve güvenliği komisyonu, tüm bu veriler ışığında, iş kazalarının sayı ve oranlarının düşürülmesi, hukuksal boyutlarının analiz edilmesi için, sektörel bazda tavsiyeler, seminerler ve konferanslar düzenleyerek katkıda bulunmayı hedeflemektedir.                                                                                                                                                                                                                                   

                                              Saygılarımızla,                                       

                                                                                                                                                                                      Atila TOMSUK                                                                                                                                                     TMMOB Makina Mühendisleri Odası
                        Eskişehir Şube Sekreteri