İŞ GÜVENLİĞİ HAFTASI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

UNUTULMAMALIDIR Kİ ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE İNSANCIL BİR DAVRANIŞTIR

Günümüzde teknoloji, sanayileşmeyi hızlandırmakta, bununla birlikte oluşan artı değer, toplumların refah düzeyini yükseltmektedir.Ancak bu gelişme ile birlikte, teknoloji, çevreyi ve çevreyle birlikte çalışanların da sağlık ve güvenliklerini tehdit etmektedir.Gelişmiş ülkeler yasal önlemlerle, toplumsal eğitim ve bilinçlendirme ile sorunun çözümü yönünde çaba sarf etmekte ve önemli yol almış bulunmaktadırlar.Bizim gibi sanayileşmesini tamamlayamamış, sanayici ve demokrasi kültürü gelişmemiş, eleştiri, öneri ve denetim sistemlerinin gelişmediği ülkelerde bu tür girişimler ne yazık ki istenilen düzeyde bulunmamaktadır.İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli düzenleme ve yatırımların yapılmamasından dolayı iş kazaları, meslek hastalıkları gibi insan ve toplum yaşamını ilgilendiren bir çok olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir.

İş kazalarının çekilen acı ve sıkıntıları yanı sıra işçi, işveren, işletme ve ülke ekonomisine büyük maliyetleri vardır.Ülkemizde iş kazaları önemli bir sorun olarak gündemdeki yerini korumakta olup, her yıl binlerce iş kazası oluşmakta ve bunun sonucunda bir çok ölüm ve yaralanma ile büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir.2003 yılı resmi verilere göre, 76.668 iş kazası sonucunda 811 çalışan yaşamını yitirmiş, 1.596 çalışan insanımız sürekli iş göremez (sakat) duruma düşmüş, 440 çalışan insanımız meslek hastalığına yakalanmıştır.

2.101.539 gün geçici iş görmezlik oluşmuş ve çalışanlar 105.532 günü hastanelerde geçirmiştir.1 yılda 5.758 yıl değerinde iş kaybı, asgari ücret üzerinden 38 milyon �YTL. net ücret kaybı meydana gelmiştir.İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sürekli iş görmezlik ve ölümlerin maliyeti ise yılda 1 milyar-YTL. dır.Bu nedenle iş kazalarının oluşmasını önleyecek güvenlik önlemlerinin alınmasına her zaman önem verilmelidir.Unutulmamalıdır ki, önlemek ödemekten daha ucuz ve insancıl bir davranıştır.Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yarattığı olanaklar kullanılarak işyerlerindeki tehlike ve risklerin giderilmesi, sağlıklı ve güvenli işyerleri oluşturularak iş kazalarının önlenmesi mümkündür.Odamız her zaman olduğu gibi gerek çalışanlara, gerekse iş yerlerine bu konuda her türlü eğitim ve hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

İşyerlerinde önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı ile hareket edilerek tüm süreçlerde birinci önceliğin İş Sağlığı ve Güvenliğine verilmesi, çalışanlar ile işverenler arasında bu duyarlılığın ve bilincin oluşması, geliştirilmesi mutlaka sağlanmalıdır.

Ülkemizde 4-10 Mayıs tarihlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanan bu günlerde,

Kazasız, sağlıklı ve güvenli bir yaşamı hep beraber paylaşmak dileği ile,

Her güzel şeyin insan için olması gerektiğini bir kez daha kamuoyuna hatırlatmayı görev biliyoruz.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Eskişehir Şube Başkanı
R.Erhan KUTLU