Yalıtım Teknik Şartnamesi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Edirne Şubesi

Binalarda Isı Yalıtım Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Genel Hususlar

 
l  Siteler ve apartman daireleri için yönetimin binalara yalıtım yapılması konusunda oy çokluğu ile ( en az %51 ) karar alması gerekmektedir.
l  Yalıtımı yapacak şirketin referansları incelenmelidir.
l  Isı yalıtımı, bir bina için bütün olup cam, çatı veya tavan, duvar ve döşeme yalıtımının tamamını kapsar ve yalıtım için tümünün birlikte değerlendirmesi gerekir.
l  Yalıtımlı cam kullanımı dış cephe yalıtımından önce yapılmalı ve bu konuda çıkan yeni nesil yalıtımı daha yüksek camların kullanımı tercih edilmelidir. Ayrıca,  en az çift cam uygulanmamış binalarda ısı yalıtımı yapmanın doğru olmayacağı bilinmelidir.
l  Yalıtım dış taraftan (mantolama), iç taraftan ve iki duvar arası şeklinde uygulanmaktadır. Mümkünse mantolama yapılarak ısı köprüleri engellenmelidir.
l   Isı yalıtımına bina toprak seviyesinden yaklaşık 50 cm aşağı inilerek başlanılması zemin kat yoğuşma problemlerinin engellenmesi açısından fayda sağlayacaktır. Toprak seviyesi altı uygulama için ayrıca su yalıtımı ve drenajı açısından da uygun hale getirilmesi tavsiye edilir.
l  Isı Yalıtımından önce; yalıtım yapılacak yerlere ve bina duvarlarına temelden, tesisattan, çatıdan, balkonlardan veya oluklardan su sızıntısının olmadığından emin olunmalıdır.
l  Eski binalarda yalıtım yapılacak yüzeylerde kabaran boyalar ve sıvalar iyice temizlenmeli ve bozulan yüzeyler yalıtıma elverişli duruma getirilmelidir.
l  TS 825 Isı yalıtımı projesinde çıkan yalıtım kalınlığı asgari kalınlık olup bina enerji performansı yönetmeliği esas alınarak elde edilecek yalıtım kalınlığı binanın enerji sınıfını etkileyecektir. Bu yüzden; enerji sınıfı yüksek bir bina için, yüksek yalıtım kalınlıkları tercih edilmelidir. 
l   Isı yalıtım projesine göre yalıtım için gelen malzeme etiketlerinden gerekli kontroller (özellikle malzeme kalınlığı vb.) yapılmalıdır.
l  Yalıtım uygulaması yapılacak binada çalışacak personele ait bina adına alınmış güncel Sosyal Güvenlik Belgelerinin istenmesi olası iş kazaları için önem arz edecektir.
l  Bina Yönetiminin, iş kazalarında hukuki olarak sorumlu olduğu bilinmelidir.
l  Yalıtım ve yardımcı malzemeleri üretici firmanın belirttiği şartlarda ve miktarlarda kullanılmalıdır.
l  Yalıtım yapılırken hava şartları, yalıtım yapmaya elverişli olmalıdır. Elverişsiz hava şartlarında (sıcak, soğuk ve yağmurlu havalarda) gerekli önlemler alınmalıdır.
l  Yalıtımın uygulama aşamaları periyodik olarak yönetim tarafından kontrol edilmelidir.
l  İş bitiminde; uygulayıcı firmadan, uygulanan yalıtımın teknik özelliklerini belirtir bir belge kesinlikle alınmalıdır.
 
Binalarda Isı Yalıtım Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 
BİNA ISI YALITIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
 
Konutlarda Isı Yalıtımı Yönergesi:
1)    Binalarda Yalıtım Camlarının Kullanılması ve Uygulanması
2)    Binalarda Çatılardaki Isı yalıtımının Yapılması ve uygulanması
3)    Binaların Duvarlarına Isı Yalıtımının Yapılması ve Uygulanması
4)    Binaların döşemelerine Isı Yalıtımının yapılması ve Uygulanması

 
 BİNA ISI YALITIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1)    Bu teknik şartname; ……………. İli sınırları içerisinde yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları için hazırlanmıştır.

2)    Isı yalıtımı yapılacak binalar için ekteki "ısı yalıtımı uygulama esasları"nda belirtilen ısı yalıtımı esaslarına göre yalıtım yapılmasını kapsar.

3)    Bu şartnamenin ekinde ısı yalıtımı yapılacak olan ilgili binanın proje ve imalat detayları yer almaktadır.

4)    Binanın ısı yalıtımı için Isı Yalıtım Projesi hazırlama yetkisine sahip makine mühendisleri tarafından TS 825 ve/veya Bina Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında ısı yalıtım projesi hazırlanacaktır. 05.12.2009 tarihinde yayınlanan BEP Yönetmeliği gereğince yeni binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en az "C" olacağından, hazırlanacak projede bu hususun dikkate alınarak hesaplar yapılacaktır.

5)    Isı yalıtımında kullanılacak yalıtım ve yardımcı malzemelerin kalite ve garanti süresini içeren belgeleri teklif aşamasında yönetime ibraz edilecektir.

6)    Hazırlanan ısı yalıtım projesinde tespit edilen yalıtım malzemesi ve kalınlığı esas alınarak "ısı yalıtımı uygulama esasları" doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

7)    Uygulama öncesi; binanın dış cephesinde tamir gerektiren kısımların yalıtım öncesi ilgili firma tarafından tamiri yapılacak ve dış cephede yer alan yağmur iniş boruları itina ile sökülecek, ısı yalıtımı tamamlandıktan sonra, malzeme durumuna göre bina yönetimi onayı ile borular yenilenerek yerine montaj edilecektir.

8)    Binanın dış cephesine İş Güvenliği Yasasında belirtilen şartlara uygun iskele kurulacaktır.

9)    Yüksekte çalışma şartları ile ilgili iş güvenliği tedbirleri ve çalışacak personelin yüksekte çalışma ile ilgili belgeleri, ısı yalıtımı uygulamasını yapacak firma tarafından sağlanacaktır.

10)  Yalıtım uygulaması yapılacak binada çalışacak personele ait, bina adına alınmış güncel Sosyal Güvenlik Belgeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı uzmanlık belgeleri bina yönetimine sunulacaktır.

11) Isı yalıtım projesi doğrultusunda uygulanacak yalıtım kalınlığına bağlı olarak gerekli durumda "ısı yalıtımı uygulama esasları" doğrultusunda pencere altlarına uygun malzemeden imal edilmiş ilave denizlik konularak mevcut denizliklerin uzatılması sağlanacaktır.

12) Binanın ısıtılmayan bodrum ve çatı arasına,  hazırlanan ısı yalıtım projesine uygun olarak ısı yalıtımı yapılacaktır.

13) Uygulama, yalıtımda kullanılacak yalıtkan ve yardımcı malzemelerin kaliteleri "ısı yalıtımı uygulama esasları" nda belirtilen asgari şartları sağlayacaktır.

14) Dış cephe rengi bina yönetimi tarafından belirlenecek olup, inşaat ve malzeme atıkları uygulayıcı firma tarafından temizlenecektir.

15) Isı yalıtım uygulaması tamamlandıktan sonra uygulamanın ısı yalıtım projesine uygun olarak yapıldığına dair kontroller tamamlandıktan sonra yapılan işin uygunluğunu belirtir bir belge düzenlenir.

16) Mühendislik ve estetik kuralları gereği olan, yapılmadığı taktirde ısı yalıtım uygulamasında eksik ve kusur oluşturabilen fakat bu şartnamede anılmayan küçük imalatların yüklenici firma tarafından yapılması zorunludur.

Bu şartname 16 (onaltı) maddeden ibarettir.