BU KENT SAHİPSİZ DEĞİLDİR!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Diyarbakır Şubesi

BU KENT SAHİPSİZ DEĞİLDİR!

Bileşeni olduğumuz TMMOB Amed İl Koordinasyon Kurulu Kentteki Kaçak Yapılara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basına ve Kamuoyuna

28.12.2021 tarihinde Diyarbakır Adliyesinin önünde Kayyımlar Suç İşlemeye Devam Ediyor! diyerek bir basın açıklaması yapmış ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Söylemimizi tekrar ediyoruz, suç işlendiğini belgeleriyle açıklıyoruz. Toplum nezdinde kurumumuzu itibarsızlaştırmaya çalışanlara karşı da belirtmek isteriz ki TMMOB’nin halk nezdindeki güvenilirliği ortadadır. Açıklamalar ve baskılarla, halkı ve kurumları manipüle ederek hakikatlerin üzerinin örtülemeyeceği aşikardır.

TMMOB Amed İl Koordinasyon Kurulu, kurulduğu günden bu yana bu kentin, doğasına, insanına, kültürüne zarar veren bir taş bile yerinden oynatıldığında hiçbir kesim, kurum ya da kişiye tereddüt etmeden tepkisini ve duyarlılığını göstermiştir.

Bu duruşumuzu en iyi bilen Diyarbakır halkıdır. Kentine zarar veren kaçak yapılara karşı ilgili kurumlarla görüşmelerimizin çözümsüz kalması sonucunda, demokratik bir hak olarak basın açıklaması ve hukuki bir hak olarak da suç duyurusunda bulunduk. Fakat görevi hizmet olan idarecilerin tepki ve söylemleri ne demokrasiyle ne de hukukla açıklanamaz. Diyarbakır valisi ve Büyükşehir Belediyesi Kayyımı; tehdit, iftira ve söylemleriyle suç duyurusunda bulunduğumuz kaçak yapı sahibi kişileri ve bunlara izin veren tüm yetkilileri sahiplenmiştir. Dolayısıyla suça bilerek ortak olmuştur.

Bu tehditkâr açıklamalarla, uymak zorunda oldukları kanun ve kuralları da yok saydıklarını göstermiş, bunun sonucunda da kentte daha çok rant ve yolsuzluğun önünün açılacağı kaygısını güçlendirmiştir. Dolayısıyla meslek odaları ve sivil toplum örgütleri olarak, yaşadığımız, havasından suyundan beslendiğimiz bu kentin sağlıklı, insani şartlarda bir yaşam alanı olması için zarar veren her türlü kaçak yapı ve ranta da karşı çıkacağız.

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan sivil toplum örgütlerinin kentimiz başta olmak üzere ülkemizdeki hangi talanlara karşı çıktığı herkesin malumudur. Kamu yararına çalışan bir meslek örgütü olarak TMMOB bileşenlerine karşı devlet gücünü arkasına alarak tehdit ve iftiralarla basın açıklamamızı ve kaçak yapılara karşı suç duyurumuzu gölgelemeye çalışanların halk nezdinde bir karşılığı olmadığı görülmektedir.

Bu kent, binlerce yıllık, onlarca medeniyetin izlerini taşıyan surları 'hava almıyor' diye top atışlarıyla yıkmaya çalışan valileri de gördü, oturduğu kayyımlık koltuğunun imkanlarını kullanarak makam odasında kendisine şatafatlı banyolar kuranları da, halkın parasını ihale ve rantlarla yandaşlarına peşkeş çekenleri de..

İktidar partisi temsilcisi gibi davranan mülki amirleri, iktidar yöneticileri ve kayyımların sürekli arkasına sığındıkları Kırklar dağındaki yapılaşmaya dair ise tüm karşı çıkışlarımız ortadadır. Bizlere yönelik haksız itham ve suçlamalara karşı; kurumların arşivlerinde belgeler ve yazışma kayıtları bulunmaktadır. Bunların kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz!