Seminerler

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2023) kapsamında düzenlenecek SEMİNERLER`e ilişkin bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


SEMİNER İÇERİKLERİ


BACALAR SEMİNERİ

 

Seminer Yöneticisi: Mustafa Zekai Yallagöz

Yanma sonucu oluşan yanma ürünlerinin atmosfere güvenle ulaştırılabilmesi için akışkanlar mekaniği yardımıyla oluşturulan TS EN 13384-1 ve TS EN 13384-2 standartlarının doğru uygulanması ile uygun baca boyutlandırmasının yapılması yanında TS EN 15287 standardı ile yapılan uygulamaların kontrol edilmesi için gerekli şartların sağlanması, ülkemizde baca kaynaklı pek çok soruna da çözüm olacaktır.

Bacalar seminerinde ana tema, baca sektöründe gelinen son nokta, baca kontrol amaçlı muayene kuruluşlarının işleyişi ile uygulama standartları. Yeni bir yazılım ve anlayış olan UBKS ile tüm Türkiye de doğalgaz yakan sistemlerde yapılan baca sistemlerinin bilgilerinin tek bir portal altında toplayarak üretici, uygulayıcı, kontrol edici ve  onay verici unsurları tek bir çatı altında toplayarak baca bilgilerinin sistematik olarak bir araya getirilmesi hedeflenmektedir  Baca sistemlerinde içerisinde önemli bir yeri oluşturan Hava Atık gaz sistemi uygulamalarındaki detaylar ve baca sistemlerinde enerji kazanım uygulamaları ile birlikte mevcut durumda yakma sistemlerindeki baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerinin analizinde gelinen durumun değerlendirmesi yapılacaktır. Özellikle de Endüstriyel bacaların çeşitliliği, tasarımı ve uygulamaları konusunun da seminer kapsamında ele alınması beklenmektedir.BİNALARDA COMMISSIONING UYGULAMALARI VE FAYDALARI SEMİNERİ

 

Seminer Yöneticisi: Emre Özmen

Bina Commissioning süreci, bir binanın veya endüstriyel tesisin tüm sistemlerinin ve bileşenlerinin, sahibinin veya son kullanıcının gereksinimlerine göre planlanmasını, tasarlanmasını, kurulmasını, test edilmesini, enerji verimli işletilmesini ve bakımının yapılmasını sağlamaya yönelik kalite odaklı süreçtir.

Binalarda commissioning süreci; bina sahibine veya işletmeye teslim edilen ve bina sahibinin işin başında belirlediği tüm sistemlerin “Bina Sahibinin Proje Gereksinimleri” belgesini karşılayacak şekilde planlandığını, tasarlandığını, kurulduğunu, test edildiğini, belgelenip imza altına alındığını, işletildiğini doğrulamaya ve belgelemeye odaklanır. Süreci tanımlamaya yardımcı olacak en önemli üç alt kavram; doğrulama, belgeleme ve iletişim olabilir. Bu üç kavram; işbirliği, eşgüdüm, planlama, destekleme, takip, eşlik, raporlama, test, kontrol, geçerlilik, düzeltme gibi sözcüklerle de desteklenebilir.

Commissioning bir ekip çalışmasıdır ve işverenin uhdesindedir. Bu ekipte; işveren (temsilcisi), proje yönetim firması, tasarımcılar, ana yüklenici ve alt yükleniciler, danışmanlar ve commissioning yüklenicisi yer alır. Bu sürecin amiri işveren olmakla beraber ekip lideri commissioning yüklenicisidir.

Commissioning;

•    Bina sahibi ve kullanıcıya bina kalitesini ve güvenliğini garanti eder, enerji verimliliğini, çevre korunumunu ve binayı kullanan insanların üretkenliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.
•    İşletmeci noktasında; sorunsuz, uzun ömürlü,  verimli ve bilinçli işletmeye, yüksek enerji verimliliğine, güncel teknik belgelere sahip ve uzman işletme ekibinin görev aldığı binaların teminatıdır.
•    Tasarımcı tasarladığı sistemlerin hayata geçişlerine eşlik eder, doğrulamada rol alır, sorumluluk döngüsü kırılmamış olur.
•    Geri donüşleri azaltır, yüklenicilerin uyum içinde çalışıp, isi sorunsuz ve zamanında teslim edebilmelerini mümkün kılar.
•    Proje Yonetimi faaliyetinin verimini artirir; projenin hatasiz ve zamaninda bitirilmesine yardimci olur.BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMINDA PERFORMANS MODELLEME VE SİMÜLASYON UYGULAMALARI SEMİNERİ

 

Seminer Yöneticisi: Gülsu Ulukavak Harputlugil

Yapı sektöründe, “yüksek performanslı bina” elde edebilmek, bütünleşik tasarım ve sistem çözümü anlayışı ile, tasarım süreci başından itibaren performansın değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde, disiplinlerarası çalışmayı kolaylaştıran, tasarım süreci boyunca tasarım kararlarının ve dolayısıyla bina performansının değerlendirilmesine yönelik olarak bina performans modelleme/simülasyon araçları giderek önem kazanmaktadır.

Bina tasarımının ilk evrelerinden itibaren bütünleşik bir anlayışla, doğru malzeme ve
bileşen kararları almaya yardımcı bir dizi bilgisayar simülasyon programından söz edilebilir. Biçim, boyut, işleve bağlı konfor gereksinimleri ışığında, binanın tüm sistemlerinin sonuç performansı nasıl etkilediğini analiz edebilen bu programlardan elde edilecek bilgi, bina performansını etkileyen bina alt sistemleri (kabuk, aydınlatma, HVAC, yangın, vb.) ile ilgili tasarım kararlarını yönlendirmede büyük rol oynamaktadır.

Bu seminerde, bina performans modelleme ve simülasyonlarının tanımı ve işleyiş sürecinin aktarılması, çeşitli örnek uygulamalar ile simülasyona dayalı performans iyileştirme yönteminin ana uygulamalarına değinilmesi planlanmaktadır. Seminerde ayrıca, bina performans simülasyonu uygulamalarının bütünleşik sistem tasarımındaki yerinin sorgulaması, sürecin ilk evrelerinde uygulama çalışmalarına yönelik program geliştiricilerinin önerilerine yer verilmesi ve karşılaşılabilecek güçlüklerin tartışılmasını hedeflenmektedir. Bugün gelinen noktanın bir özetinin sunması ve program geliştiricilerine ve kullanıcılarına yönelik bir dizi öneri ile Türkiye’deki uygulamalara yönelik gelecek çalışmalar için yol haritalarinin da belirlenmesi beklenmektedir.

Seminer kapsamında, Yüksek performanslı bina tasarımında dijital dönüşümün yarattığı fırsatlar, Yapı Bilgi Modelleme (BIM) sistemleri ve akıllı şehirler, yapay aydınlatma sistemleri için kullanılan bilgisayar simülasyon programları, hesaplanabilir akışkanlar dinamiği (CFD) uygulamaları ve insan için Akustik Mühendisliği konu başlıklarında sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirilecektir.COVID-19 PANDEMİSİNİN ÖĞRETTİKLERİ TEMELİNDE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNE BAKIŞ SEMİNERİ

 

Seminer Yöneticileri: Birol Kılkış | Ayşin Zeytinoğlu

Bu seminerde iklimlendirme ile ilgili olan enfeksiyon etkenleri tanıtılacak ve bu etkenlerin neden olacağı sağlık sorunları ile ilgili tıbbi mikrobiyolojik yaklaşım değerlendirilecektir. COVID-19 pandemisinde bulaştırıcılıktaki rolü nedeni ile önemi ortaya çıkan kamusal alan ve bu alandaki iklimlendirme riskleri, pandemideki yerel deneyimler ve uygulama pratikleri örneklendirilerek tartışılacaktır. Pandemide havalandırma ve iklimlendirme tekniği açısından özel ilgi gerektiren hastaneler, iklimlendirme açısından dikkat gerektiren mekanlardır.  Bu konu ile ilgili ülkemizdeki mevzuat/yönetmelikler ve ASHRAE standartlarının değerlendirilmesi önemlidir. Yoğun bakımlar özelinde filtre sınıflarının karşılaştırılması, filtre seçimleri, klima santralinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerine etkisi tartışılması gereken konulardır. Dışarının havasına göre 10-30 kat kirli olan havada mikroorganizmaların sayısını enfeksiyon riski oluşturacak düzeyin altında tutabilmek önemlidir. UV-C ışığı (100-280 nm) hava dezenfeksiyonu yapması nedeni ile bu riski önemli oranda azaltmaktadır.  Doğru tasarlanmış UV-C kaynaklı bir cihazla bakteri ve virüs gibi mikroorganizmaların sayısını azaltılması ile havanın dezenfeksiyonu  sağlanması;  hızlı sonuç vermesi, ozon ve duman salınımı olmaması ve kimyasal kullanımını azaltması gibi birçok avantajı beraberinde getirir. Bu konu ile ilgili ASHRAE standartlarına uygun çok fazla ürün çeşidi bulunmamaktadır.  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2020 tarihli tanımladığı “UV-C Cihazların Etkinliklerinin Belirlenmesi İçin Gereklilikler”’in pratiğe yansıması ve değerlendirilmesi seminerimizde tartışılacaktır. Bu seminerdeki en önemli zenginlik pandemideki deneyimlerin tıbbi ve mühendislik disiplinleri ile beraber ele alınmasıdır.ENERJİ DEPOLAMA UYGULAMALARINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR SEMİNERİ

 

Seminer Yöneticisi: Halime Paksoy

Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan fosil yakıtların neden olduğu CO2 emisyonları ve iklim değişikliği dünyanın geleceğini tehdit eden seviyelere ulaşmıştır.  Temiz ve düşük karbonlu enerji sistemlerine geçiş için ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun çalışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.  Bu amaçla Avrupa Birliği tarafından 2020’de yayınlan “Yeşil Mutabakat” ın temelinde 2050 ye kadar CO2 emisyonlarını sıfırlayacak şekilde enerji sektörünün de-karbonize edilmesi, çevreyle dost teknolojilerin kullanılması, endüstride ve binalarda enerji verimliliğinin arttırılması gibi birçok eylemler bulunmaktadır.

Binalarda ve endüstriyel uygulamalarda fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından sürdürülebilir şekilde yararlanmak ancak enerji depolamasının kullanılmasıyla mümkündür. Yenilenebilir enerji kaynaklarının arz ve talep arasındaki boşluğu enerji depolamasıyla giderilebilir. Enerji depolaması sektörler (elektrik üretimi, ısıtma, soğutma, ulaşım gibi) arasındaki enerji  taleplerinin daha esnek çözümlerle verimli olarak sağlanması için yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Bu seminerde enerji depolamasının tüm sektörlerde uygulamalarıyla ilgili son gelişmeler ve yenilikçi yaklaşımlar ele alınacaktır. Bu oturumda konutlarda yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama entegrasyonundan yararlanarak öz-tüketimin artırılması, endüstriyel uygulamalarda güneş enerjisinden yararlanmak için atık malzemelerden geliştirilen yüksek sıcaklığa dayanıklı termal enerji depolama, özellikle bölgesel ısıtma ve soğutma için yeraltında termal enerji depolama uygulamaları ve ulaşımda öne çıkan batarya teknolojileri üzerine sunumlar yer alacaktır.İKLİMLENDİRMEDE İNOVASYON VE AKILLI EVLER SEMİNERİ

 

Seminer Yöneticisi: Nevroz Karakuş

SPandemi süreci ile birlikte insanlar için uzaktan çalışabilme, cihazlar içinde uzaktan kontrol edilebilme en önemli ihtiyaçlar oldu. 2015 yılı başından itibaren trendleşen dijitalleşme ve endüstri 4.0 çalışmaları tam olarakta bu süreçte ihtiyaçlara çözüm oldu.

Bu kavramların araçları ivmesi hiç beklenmediği kadar hızlı bir biçimde mart 2020’den bu yana hayatımızın en temel ihtiyaçları oldular, ve birazda zorunlu innovasyon süreci yaşadı insanlar ve makineler diyebiliriz. 

Zira inovayon yalnızca yenilik, yenilikçi yaklaşım değil aynı zamanda ihtiyacı karşıladığında karşılık buluyor.

Değişimlerin hızlı ve yıkıcı olduğu günümüzde sektörümüzde de inovasyonu, değişen iş ve yaşam tarzlarımızla birlikte evde geçirdiğimiz zamanın artmasıyla akıllı ev ve ona bağlı HVAC çözümlerini ele alacağız.BİNALARDA TİTREŞİM, SES VE YANGIN YALITIMI SEMİNERİ

 

Seminer Yöneticisi: Hasan Heperkan

İZODER tarafından, TESKON ‘2021 15 Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında "Mekanik Tesisatta Mimari Yaklaşımlar ile Yangın ve Depreme karşı Yalıtım" başlıklı bir seminer düzenlenecektir. Seminer kapsamında; yapıların mimari tasarımının mühendislik ilkelerinden bağımsız düşünülemeyeceği gerçekliğinden hareketle çalışmaların her türlü konfor ihtiyacını dikkate alarak yapılması esası aktarılacaktır. Mekanik tesisat çözümleri yapıların yaşamsal faaliyetlerini ifade ederken yalıtım da vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz topraklarının deprem gerçeğini de göz önünde bulundurduğumuzda mekanik tesisat uygulamalarının güvenliği hususu da çok büyük önem kazanmaktadır. Tüm bu verilerin ışığında binalarda mekanik tesisat üzerinde yapılan yalıtım uygulamalarının önemi, doğru yalıtımın ne olduğu, gürültü, deprem ve yangından korunmaya etkisi gibi konular açıklanacaktır. Mekanik tesisatta titreşim ve deprem yalıtımı da bu seneki önemli başlıklar arasında yer almaktadır.YANGIN VE CAN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TESİS EDİLEN SİSTEMLERİN ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK PERİYODİK KONTROL, TEST VE BAKIM SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ SEMİNERİ

 

Seminer Yöneticisi: Kazım Beceren

Makina mühendislerinin ve elektrik mühendislerinin tasarlamış olduğu yangın korunum sistemlerinin, can güvenliği bakımından fayda sağlayabilmesi için söz konusu sistemlerin birbirleriyle ve diğer sistemlerle entegrasyonun yapılması büyük önem taşımaktadır. Yangın korunum sistemleri, bir yapıda mimari, inşai, mekanik, elektrik ve elektronik disiplinlerle ilintili olup hiçbiri bir diğerlerinden ayrı düşünülemez. Sistemlerin tasarımının yanı sıra, tasarıma uygun şekilde tesis edilmesi ve sonrasında uygun şekilde işletilmesi sistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için elzemdir.

Yangın korunum sistemlerinin ihtiyaç halinde uygun şekilde hizmet verebilmesi ve sürdürülebilir olması için uluslararası standartlarda tanımlanan periyodik kontrol, test ve bakım prosedürlerinin takip edilmesi ve bina işletmelerinin yangın korunum sistemlerinin bakımlarını titizlikle yapması önemlidir. Sistemlerin periyodik kontrol, test ve bakımları konunun uzmanları tarafından planlanıp takip edilmesi durumunda, sistemlerin ihtiyaç halinde görevlerini yerine getirmesi konusunda şüpheye mahal vermez. Böylece binada can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tesis edilen sistemlerin sürdürülebilirliğinin, can ve mal güvenliğinin sağlanması da mümkün olacaktır.

Yangın korunum sistemlerinin periyodik kontrol, test ve bakım prosedürleri hakkında detaylı bilgilendirme, planlanma, prosedürün takibi ve sistemlerin işletilmesi konusundaki teknolojik gelişmeler de bu seminerin konusunu oluşturmaktadır. Seminer kapsamında; Sulu Söndürme Sistemi, Yangın Algılama ve Alarm Sistemi ve Duman Kontrol Sistemi periyodik kontrol, test ve bakım prosedürleri hakkında bilgilendirme yapılacak, bunun yanı sarı sistem bakımlarında, bakım verilerinin ve kestirimci bakım prosedürlerinin öneminden de bahsedilecektir.

Yangın güvenliği çok disiplinli bir çalışmayı gerektirir. Yangın güvenliği için tesis edilen yangın korunum sistemlerinin periyodik kontrol, test ve bakım prosedürlerinin belirlenmesi ve işletilmesine yönelik de disiplinli bir çalışma yapılması gerekir. Bu seminerde yangın güvenliğini sağlayan yangın korunum sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak periyodik kontrol, test ve bakımları konusunda konuşmacılar deneyimlerini, görüşlerini ve teknolojik gelişmeleri aktaracaklardır.YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BIM) SEMİNERİ

 

Seminer Yöneticisi: Sarven Çilingiroğlu

Önümüzdeki 30 yıl içinde dünya nüfusunun % 75’in üstünde şehirlerde yaşayacağı gerçeği göz önüne alındığında, şehirleşmenin getireceği önemli sorunlardan biri iklim değişikliği ve küresel ısınma olacaktır. Dolayısıyla enerji etkin akıllı bina tasarımı ile akıllı binaların yapımı günümüzde Yapı Bilgi Modellemesini (BIM) öne çıkarmaktadır. Bu seminerde BIM kavramı, süreçleri, BIM Platformu ile BIM kütüphanesinin önemi ve sektörümüze sağlayacağı faydaları ele alınacaktır. Konuyla ilgili ISKAV Vakfı’nın da eğitim ve danışmanlık çalışmaları özetlenecektir.